Psali, píšeme, napíšouZdeněk Šplíchal: intuice – cit - sdělnost

Kalendář akcí

Zdeněk Šplíchal:
intuice – cit - sdělnost

Slavnostní zahájení v neděli
6. září 2015 v 16 hodin


Výstavu uvede PaedDr. Arnošt Pacola
Hudební doprovod telčské swingové trio

Výstava potrvá do 11. října 2015

Husitství ve vlastní výpovědi

6. září – 31. října 2015

Výstavní chodba muzea

Dny evropského dědictví

Volný vstup do expozic a na výstavu

12. a 13. září 2015

Výlet na jindřichohradecký zámek

Neděle 13. září 2015

Odjezd v 9:30 hod. z Havlíčkova nám.