Co se dělo za zavřenými dveřmi

Čas plyne jako voda a máme za sebou polovinu léta. Přes nečekané zvraty se vše pomalu navrací do svých kolejí. Zdá se, že lidem kulturní vyžití bezpochyby chybělo.

První pololetí tohoto roku neprobíhalo nejenom pro muzea, ale i pro ostatní kulturní instituce příliš zdárně. Opatření reagující na krizi Covid 19 se dotknula a zasáhla provoz všech muzeí. Od 13. března až do 12. května byly výstavní síně našeho muzea pro návštěvníky uzavřeny. Situace si vybírá svou daň spojenou s výstavní činností a opožděním sezony. Došlo k reorganizaci výstavního plánu, odložení edukačních programů pro děti a ke zrušení tradičního Velikonočního jarmarku. Výstavní činnost sice tvoří jen určitou část naší práce, ale muzeum bez návštěvníků jest muzeem pochmurným. Skrze vás a vaši fantazii ožívají příběhy jednotlivých exponátů, poněvadž pohled na dějiny bude vždy svým způsobem subjektivní, ať chceme či nikoliv.

Jak už to ale bývá, všechno zlé je i k něčemu dobré. S uzavřením expozic a výstav přenesla se muzea do virtuálního světa. Také naše muzeum se s chutí pustilo do projektu Virtuální expozice, kde vám prostřednictvím Facebooku prezentovalo své stálé expozice. Virtuální návštěvníci si tak mohli prohlédnout jednotlivé prostory a díky shrnujícím textům načerpali alespoň základní informace k jednotlivým expozicím. Pro děti jsme téměř každý den vydávali edukační listy, které jim přiblížily muzeum a naši práci obecně. S vydáváním edukačních listů souvisí i zřízení dvou stálých edukačních koutků. Za vzorné vyplnění listů čeká naše malé návštěvníky odměna.

Získaný čas byl využit také pro postupnou reorganizaci depozitářů, kde práce nikdy nekončí, a pro badatelskou činnost. Projekt Exponát měsíce nenašel své místo ve vitríně v pokladně muzea, ale zůstal pouze u formy tištěné prezentace zde ve zpravodaji a ve virtuálním světě. Muzeum rovněž získalo několik nových přírůstků, které je zapotřebí pečlivě zdokumentovat a zaevidovat. Také badatelé, kteří své dotazy během nejistého období směřovali výhradně elektronickou cestou, dostali své odpovědi, které jim doufám pomohou v objevování historie.

Městské muzeum a galerie Dačice rozšířilo pole své působnosti. Od Města Dačice mu byla propůjčena galerijní chodba v I. patře Starého zámku, za což našemu zřizovateli děkujeme. Tyto reprezentativní prostory bude MMaG Dačice využívat pro výstavy výtvarného směru.

Shrneme-li si uskutečněné a probíhající výstavní projekty a akce, které s ohledem na dvou měsíční uzavření muzea započaly až v půli května, musím konstatovat, že muzeum je aktivní. Od května do června proběhly výstavy – Mažoretky stokrát jinak v dokumentární fotografii Vlastimila Sítaře a Krásné a léčivé rostliny na Dačicku ve fotografii Adriany May. Od 28. června do konce srpna si mohou návštěvníci v našem muzeu užít interaktivní výstavu „JAK SE ŽIJE S VEČERNÍČKEM“, která svou hravostí osloví nejen děti, ale i dospělé. Návštěvníci se ocitnou ve světě večerníčkových pohádek, mohou si vyzkoušet vytvořit animaci kreslených postaviček, dabingové studio s nástroji imitující různé ruchy užívané v animovaných filmech, zjistí, jaké to je ocitnout se ve vysílání, zahrát si loutkové divadlo či velké nástěnné večerníčkové pexeso. Hravosti se meze nekladou a každý nakonec v sobě objeví duši dítěte. V galerijní chodbě Starého zámku probíhá výstava f.amae, kde můžete ukojit své estetické touhy pohledem na obrazy Barbary Klauszové. S běžným provozem se také navrátila tradice muzejních čtvrtků, kdy červnovým hostem byl Mgr. František Talíř se svou přednáškou o poutní cestě do Santiaga de Compostela. Cestovatelská přednáška plná zajímavých zážitků a postřehů se tak stala krásným úvodem do přicházejícího léta.

Mgr. Martin Rychlík