Bořivoj Pejchal – obrazy
Miroslav Štěpánek – autorský šperk, objekty

Bořivoj Pejchal

Bořivoj Pejchal
malíř, fotograf

narozen:
28.12.1953, Velké Meziříčí (okr. Žďár nad Sázavou)

členství:
1992 Unie výtvarných umělců České republiky
1992 Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár nad Sázavou


"Obrazy jako otisky autorových uvažování a emocí

Dovolím-li si zjednodušení, jež však nebude nenáležité, řeknu, že do půlky prvního desetiletí 21. století Bořivoj Pejchal nacházel podněty k malířské práci v krajinném milieu Vysočiny a později na vínorodém jihu Moravy. Není však krajinářem. Formulovaným výtvarným jazykem dříve reagoval na industriální pustošení přírody, pak sevřel soustředění okolo grafických hodnot krajiny a přitažlivosti jejích barevných metamorfóz. Objektivně poznané stmeleně sdružil se subjektivně tušeným. V exaktních kompozicích dominují připodobnění kmenů stromů, detailů kůry, letokruhů, lomů větví, skalních útvarů apod. Lze vymezit, že Pejchal zde účelně řešil, zda má vzhled obrazu podřídit obsahu, nebo obsah postihnout nezávislou formou.

Ve shrnutí malbami zprostředkovaných dokladů o takovém řešení dospějeme k názoru: Pejchal se neobrací k přízni prostředního diváka, současně však ani přímo neinklinuje k vnitřně zdůvodněnému abstraktnímu projevu. Jeho obrazy jsou specifickými transformacemi viděných a zakušených skutečností, jež lze označit za otisky spojnic autorových uvažování a emocí. Za oblíbenou technickou specifiku má z plochy nízce vystupující reliéf, budovaný prostředky fakticky sochařskými a pak přemalovaný. Větvení takového přístupu, vystupujícího ze zaujetí pro souladný grafický řád, nacházíme v obměnách námětu mandaly. Od konce minulého desetiletí nachází se Bořivoj Pejchal (myslím, že je to nacházení se radostné) na poli barevně živého seriálního geometrického zobecnění, skrze něž parafrázuje inspirace architekturou a jednotlivostmi vegetace."


Jan Dočekal, 11. dubna 2011

Bořivoj Pejchal – obrazyMiroslav štěpánek
Miroslav štěpánek
šperkař a výtvarník v oboru kovu

narozen:
7.1. 1953 ve Velkém Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

členství:
Unie výtvarných umělců České republiky, Klub výtvarných umělců Horácka (Žďár n. Sáz.),
TT Klub Brno, Zakládající člen výtvarné skupiny Dva Albatros (1973)Vyučil se v oboru tváření kovů, umělecké řemeslo studoval soukromě, ovšem nejvíce jej obohatila dlouholetá vlastní zkušenost v řemesle a chuť realizovat nové nápady.

Ve šperku pracuje s různými kovy, jimž dominuje nerez, často ve spojení s polodrahokamy. Rád používá kameny nalezené na Vysočině, protože odráží krásu a drsnost rodného kraje. Kromě šperků se věnuje návrhům a realizacím kovových prací v architektuře, malým kovovým předmětům pro prezentaci firem, městských zastupitelstev apod.

Realizoval již několik pamětních desek ručně sekaných do mědi (stará technika používaná v gotice). Dále pak navrhuje a sestavuje kovový nábytek s použitím nerostů a fosílií.

To, čím se opticky prosazují šperky Miroslava Štěpánka, vězí v harmonii či v jemném kontrastu dokonlae ztvarované nosné kovové hmoty a optického detailu. Minerál ve vybroušené i krystalické podobě není pouhým solitérem, ale podílí se svým tvarem a zasazením na konečném vzhledu prstenu, náramku či náhrdelníku. Sochařsky pojaté šperky mají důmyslně promyšlený tvar z hlediska nositelnosti a funkčnosti, aniž by M.Š. slevoval z výtvarné či řemeslné kvality. Zvláště v kolekci prstenů s kameny, s proužky mědi nebo z kulovitého litého bronzu se projevuje nadčasovost s kultivovaným přihlížením současné módě, kde vytváří šperky s nenahraditelnými funkcemi u oděvu, jako např.: spony, úchyty, knoflíky s promyšleným způsobem užívání. Takže kov se stává součástí oděvu.

Miroslav Štěpánek žije a pracuje ve Velkém Meziříčí, v současnosti také vyučuje uměleckořemeslné zpracování kovů na Střední škole řemesel Třebíč.

Miroslav štěpánek