Spojení reformačních církví při vzniku Československé republiky

Přednáška Doc. PhDr. Evy Melmukové

Muzejní čtvrtek 6. února 2014 v 17:30 hodin

Studovna muzea ve II. patře

Doc. PhDr. Eva Melmuková prošla ve svém životě mnoha zaměstnáními, známá je ovšem především jako farářka a kazatelka a také jako odbornice na (církevní) dějiny, obzvláště na období 18. století.
Devětadvacet let trvající zadržení státního souhlasu k výkonu kazatelské služby za předlistopadového režimu nezlomilo její odhodlání a neodradilo ji od teologie ani historie.
V současné době stále kazatelsky vypomáhá svému synu Petrovi, který je farářem v Telči, a zároveň je i moderátorkou (tzn. předsedkyní) VERITAS, historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace, o. s.
V roce 2011 Evě Melmukové vyšla v novém vydání kniha fiktivních příběhů se skutečnými historickými osobnostmi toleranční doby na Velkolhotecku, nazvaná Setkání po dvou staletích. V loňském roce připravila druhé doplněné a přepracované vydání své stěžejní monografie Patent zvaný toleranční (1999).
Zároveň je s touto nepřehlédnutelnou renesanční osobností v plánu i biografická kniha rozhovorů.


Přednáška Doc. PhDr. Evy Melmukové
Přednáška Doc. PhDr. Evy Melmukové
Přednáška Doc. PhDr. Evy Melmukové
Přednáška Doc. PhDr. Evy Melmukové


Přednáška doc. PhDr. Evy Melmukové zahájila 6. února letošní muzejní čtvrtky a jednoznačně byla skvělá. Paní Melmuková je výborná vypravěčka, hovořící zpatra bez poznámek, zaujme svým výkladem určitě každého. Komentovala vývoj reformačních církví do jejich sloučení v roce 1918.
Přednáška byla doplněna bohatým obrazovým materiálem a dvě hodinky utekly jako nic.
Mít takovou vitalitu v jejím věku a historický přehled je obdivuhodné. Posluchači (v počtu 28) byli jistě spokojeni.