„Za císaře pána a jeho rodinu“

Před sto lety vypukla I. světová válka

Výstava potrvá od 2. března do 30. dubna 2014

Výstavní chodba muzea

Za císaře pána a jeho rodinu


K připomenutí 100. výročí vypuknutí I. světové války je do 30. dubna 2014 v dačickém muzeu otevřena menší výstava se zajímavými originálními materiály nazvaná „Za císaře pána a jeho rodinu.“

Na výstavě jsou jednak materiály ze sbírky muzea a dále děkujeme za laskavé zapůjčení exponátů MVDr. Oldřichu Novákovi z Dačic a Miroslavu Pelikánovi z Č. Budějovic. Jejich přispěním můžeme doložit osudy osob, které se přímo války účastnily.

Muzeum se tak zapojilo do letošní celorepublikového programu muzeí na téma: „Muzea a velká válka“.

Dobové snímky zachycují frontu na potraviny, rekvizice povozů a odvody do války.

První světová válka a Dačice (1914-1918)

  • 28. června 1914 - Sarajevský atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d`Este
  • 4. července 1914 - v dačickém farním kostele sloužena zádušní mše za následníka trůnu a jeho ženu Žofii Chytkovou
  • 28. července 1914 - vyhlášení války Srbsku, počátek I. světové války
  • 29. července 1914 - vyhlášení všeobecné mobilizace, do dačických ulic vyšel obecní strážník Jan Kobos a vyvolával ročníky určené k nastoupení vojenské služby
  • V noci z 29. na 30. července 1914 - zpráva o vypuknutí války byla vyhlašována ve vesnicích v okolí Dačic

Brzy po červencové mobilizaci r.1914 odešli první dačičtí odvedenci do Jihlavy k 81. pěšímu pluku a hned v srpnu s ním nastoupili do polské Haliče. (Jihlava se stala střediskem pro místní brance, v Dačicích nebyla vojenská posádka. 3. srpna 1914 do Haliče odjíždí z Jihlavy první jednotka, válečné operace na východě nastaly 10. 8. 1914).

Vojáci z Dačic bojovali nejdříve na východní a od roku 1915 i na jižní italské frontě. Řada z nich se zapojila do vojenského zahraničního odboje (téměř padesát legionářů).

Od podzimu 1914 začala ve františkánském klášteře fungovat pomocná nemocnice Červeného kříže.

V zázemí se obyvatelé města dočkali zákazu spolkové, politické a veřejné činnosti, omezení občanských práv, nedostatku potravin, oblečení; následovaly rekvizice povozů, koní, zvonů, prádla, sukna, pokrývek…, do města přišli uprchlíci z Haliče, z Itálie. Během války probíhala celá řada sbírek na válečné účely.

Všeobecný nedostatek potravin a dalšího zboží se řešil vydáváním různých poukázek – chlebenky, moučenky, cukřenky, sádlenky, mydlenky, bramborenky, máslenky, vajčenky, kávenky, šatenky i uhlenky …

Telegram o konci války a o vzniku samostatného Československa dorazil do Dačic 29. 10. 1918.
Druhý den 30. října proběhla velká manifestace lidu na Palackého náměstí, která vyvrcholila stržením rakouského znaku z budovy okresního hejtmanství. Byl zvolen Okresní národní výbor v čele s předsedou Josefem Příhodou, dlouholetým starostou města.

První válka znamenala pro město velké hospodářské vyčerpání a velké ztráty na životech. Vyžádala si v Dačicích na osmdesát obětí. V r. 1935 byl obětem této války odhalen pomník v Kancnýřově sadu.

Muzea a velká válka