Fotbal to je hra a ten míč kulatý...

obrázek - Historie dačického fotbalu

80 let dačické kopané (1934-2014)


Dne 6. června 1934 se sešlo na valné hromadě 38 zakládajících členů nového sportovního klubu – kopané (SK Dačice). Hlavními iniciátory založení klubu byli pánové: Babka, Bartoš, Benda, Henn, Hora, Karásek, Kovář, Liška, Matucha, Rylek, Stejskal, Šmíd, Štěpán, Šuhaj, Veselý, Zabloudil a Žahourek. Zájem o nový klub byl neuvěřitelný, za necelé dva měsíce měl už 159 členů. V prvním historickém utkání SK Dačice hostil SK Jemnici a domácí tehdy jasně zvítězili 8 : 0 a přesvědčili, že vytvořili dobré mužstvo.

V prvním roce existence SK Dačice bylo sehráno 24 zápasů. Bylo dosaženo skóre 119 : 58 a v mužstvu se vystřídali 42 hráči. Prvním kapitánem družstva byl Josef Hora. V dalším roce byla provedena úprava hřiště, které si klub pronajímal od města. První hrací plocha byla zřízena za bývalou měšťanskou školou (dnes ZŠ v ul. Komenského). Na hřišti sice již byly umístěny hodiny, ale chyběly kabiny. Hráči se museli převlékat u pana Tománka, který byl velkým příznivcem všech fotbalových generací v Dačicích, a myli se u studny poblíž hřiště. Zakládající členové klub plně podporovali a snažili se získat finanční prostředky ještě pořádáním dalších akcí (sportovní odpoledne, taneční večírky), neboť jiné příspěvky klub nedostával. V roce 1937 bylo založeno družstvo dorostenců.

V roce 1938 se otevřelo v sousedním Bílkově hřiště SK Bílkov. Při této příležitosti se konal 31. 7. 1938 slavnostní průvod do Bílkova. Těchto oslav se zúčastnili hráči obou družstev dačické kopané spolu s hráči SK Bílkov v dresech a s doprovodem hudby.

Činnost SK klubu dačické kopané nepřerušila ani II. světová válka, i když aktivita nedosahovala předválečné úrovně. Přesto se konečně podařilo postavit u starého hřiště dvě dřevěné kabiny s prostranstvím, kde bylo možné se ukrývat před deštěm. Formou sportovních utkání si v roce 1944 dačičtí fotbalisté připomněli 10 let trvání klubu SK Dačice.

Poválečná doba přinesla změny i do dačické kopané. V roce 1948 byl zvolen nový výbor kopané ve složení: Jindřich Köstl, František Körbler, Karel Holčapek, Josef Posád, Josef Macků a Vlastimil Kleibl. Dřívější SK Dačice, Sokol a Orel byly začleněny v roce 1953 pod hlavičku Slovanu. Později, v šedesátých letech, byl název změněn na Dynamo Dačice, dále TJ Koh-i-noor Dačice a nyní TJ Centropen Dačice.

V poválečné době muselo staré hřiště ustoupit nové výstavbě. Již od roku 1954 se začala připravovat stavba nového stadiónu. S jeho výstavbou se začalo v roce 1956 v místech bývalé cihelny. V roce 1958 byla tato stavba prohlášena za „okresní stavbu mládeže“ tehdejšího dačického okresu a bylo na ní odpracováno několik tisíc brigádnických hodin zdarma. Nový stadión byl otevřen v srpnu 1962. Teprve později byly postaveny šatny, sociální zařízení a byt pro správce hřiště. V roce 1964 se stal předsedou fotbalového oddílu František Klenka, který tuto funkci zastával až do roku 1983. Spolu s ním ve výboru obětavě pracovali Jaroslav Švagr a Stanislav Kučera. V roce 1966 došlo k dohodě, kdy si tělovýchovu, a tudíž i fotbal v Dačicích vzal pod patronát tehdejší n. p. Koh-i-noor.

Od roku 1964 se dačičtí fotbalisté zapojují do soutěží různých stupňů, od okresního přeboru přes I. B třídu až po I. A třídu. Tradicí se stal turnaj o putovní pohár n. p. Koh-i-noor, který se poprvé hrál v roce 1968 za účasti Dukly Prahy a dalších klubů druhé ligy. Také přátelské utkání s internacionály Dukly Praha v čele s Ivo Viktorem 23. 6. 1979 bylo pro Dačice a okolí velkou událostí.

V roce 1973 se zlepšilo zázemí na stadiónu dokončením bytu správce a rozšířením kabin pro hráče. Sportovní stadión v současné podobě s atletickou čtyřdráhou a dalším zázemím byl otevřen 16. října 1999. Tribuna stadionu pro 500 diváků byla poté zastřešena v červnu roku 2006. Fotbalové oddíly pracují pod hlavičkou TJ Centropen Dačice - nástupce dřívějšího TJ Koh-i-noor. Dačičtí fotbalisté udržují kontakty s fotbalovými kluby ze zahraničí, jako jsou rakouský SV Göpfritz, SV Dobersberg, SV Gross-Siegharts a Urtenen ve Švýcarsku.


Od 3. května do 29. června 2014

Výstavní chodba muzea