Křehká ledová krása

Fotografie Jana Říhy již zimně laděné

Od 2. listopadu do 30. prosince 2014

Výstavní chodba muzea