IX. Masopustní obchůzka městem

Sraz masek od 13:00 hodin v MěKS

Neděle 8. února 2015 od 14 hodin

u Staré radnice

IX. Dačický masopust