IX. Velikonoční jarmark

Prodej kraslic, pomlázek, perníků, keramiky, skla, medu aj.
Ukázky zdobení perníků, kraslic, pletení košíků, drátování ...

Neděle 29. března 2015 od 10 do 16 hodin

Občerstvení zajištěno

Vstupné 20,- Kč, děti do 15 let vstup zdarma

Zámecké nádvoří a prostory muzea