Boje jihlavského 81. pěšího pluku

obrázek - Přednáška Radima Kapavíka (ke kterému náleželi i vojáci z Dačicka)

Muzejní čtvrtek 9. 4. 2015

Přednáška Radima Kapavíka z občanského sdružení
Signum belli 1914 o cestě jihlavského pluku první světovou válkou během roku 1914 a podrobný výklad o zimních bojích
v Karpatech u slovenské obce Výrava (okr. Medzilaborce)
v únoru-březnu 1915.

Čtvrtek 9. dubna v 17:30 hodin

Sál muzea v I. patřeBoje 81.jihlavského pěšího pluku