Den otevřených dveří

K Mezinárodnímu dni muzeí

Nabídneme Vám volný vstup do všech expozic a na výstavy.
Zároveň si můžete prohlédnout nově upravenou expozici kostky cukru rozšířenou o ukázku staré cukrárny a také novou expozici grafiky Maxe Švabinského ve II. patře muzea.

Neděle 17. května 2015

Volný vstup do expozic a na výstavy

Mezinárodní den muzeí

V neděli 17. května proběhl v dačickém muzeu Den otevřených dveří, který je každoročně připravován k Mezinárodnímu dni muzeí (18. 5.).

Naše muzeum tentokrát zvalo na nově upravenou a rozšířenou expozici k výrobě kostky cukru a na
nově instalovanou expozici grafiky Maxe Švabinského ve II. patře muzea.

Dopoledne využívali možnost bezplatného vstupu hlavně turisté, odpoledne spíše Dačičtí.
Muzeum si prohlédlo celkem 86 osob.

Expozice výroby první kostky cukru na světě se nyní nachází ve třech místnostech prvního patra a je rozšířena hlavně o ukázku staré cukrárny a nástrojů používaných k výrobě cukrovinek. Zde patří naše poděkování všem, kteří nám do cukrárny zapůjčili nebo věnovali materiál: Ing. Miroslav Svoboda, Miroslav Pelikán, Helena Chalupská, Marie Havlíková, Jitka Zichová, paní Vaňková, paní Tardonová, paní Levová, paní Bílková, Ladislav Kořínek, Kristýna Žaloudková, Milada Holubová, Věra Holakovská, Hana Černochová, Helena Lišková, Vladimír Němec, Ludmila Macků, pan Mach, Jiřina Štěpánová, Alena Kupcová. Svůj koutek mají na výstavě i sběratelé hygienicky baleného cukru, je zde i ukázka interiéru pokoje s portréty manželů Radových. Mobiliář nám laskavě zapůjčil dačický zámek.

Výběr z grafiky Maxe Švabinského je stálou expozicí muzea již od jeho působení v prostorách františkánského kláštera, také na zámku jsme expozici prezentovali. Tím, že jsme rozšířili „kostku cukru“, museli jsme najít jiný adekvátní prostor pro Švabinského. Díky pochopení kastelána státního zámku Mgr. Jana Mikeše jsme pro tuto expozici získali dvě místnosti ve II. patře východního křídla zámku. Po úpravě vznikly pěkné prostory, které kromě samotné expozice nabízejí navíc návštěvníkům i netradiční pohled na nádvoří zámku a na dačickou věž.

Jinak si mohli zájemci prohlédnout stávající výstavu fotografií Tomáše Kotouče Podmořský svět i netradiční fotografie Jiřího Nováka a ostatní stálé expozice muzea.