Husitství ve vlastní výpovědi

obrázek - VERITAS logo

Výstava historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformance - VERITAS

6. září – 31. října 2015

Výstavní chodba muzeaÚkolem a cílem společnosti VERITAS je studovat dějiny církví české reformace, poznatky a stanoviska k nim vhodnou formou publikovat a rozvíjet podněty české reformace pro současnost. Pracujeme v těchto oborech:
  1. Historické bádání v oboru dějin křesťanské církve s přihlédnutím k české reformaci.
  2. Bádání v oboru rodopisném se zaměřením na významné rody protestantské minulosti.
  3. Předávání výsledků badatelské práce zájemcům včetně mladé generace (výstavy, přednášky, pracovní soustředění aj.).
  4. Zabýváme se též aktuálními kontroverzními otázkami naší současnosti (například problematika mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí, hodnocení deklarace Dominus Iesus, připomínkováním obsahu učebnic pro základní školy s ohledem na duchovní a náboženská témata z pověření Ekumenické rady církví v ČR, atd.)
Zaměření společnosti VERITAS je interkonfesijní, ekumenické. Společnost VERITAS nepodléhá žádné církvi ani náboženské společnosti. To ale samozřejmě nevylučuje, že by její členové nemohli být členy některé církve nebo náboženské společnosti.

Více informací o poslání společnosti najdete na stránkách veritas.evanget.cz