Zdeněk Šplíchal:
intuice – cit - sdělnost

Zdeněk Šplíchal: intuice – cit - sdělnost
Slavnostní zahájení v neděli 6. září 2015 v 16 hodin

Výstavu uvede PaedDr. Arnošt Pacola
Hudební doprovod telčské swingové trio

Potrvá do 11. října 2015

ZDENĚK ŠPLÍCHAL – INTUICE, CIT, SDĚLNOST
Další pozvánka na výstavu do dačického muzea a galerie je z oblasti výtvarného umění. Zveme Vás na výstavu třebíčského výtvarníka.

Zdeněk Šplíchal pochází z Třebíče, je malíř, kreslíř, autor objektů, básník, pedagog. Během své kariéry pracoval v propagačním oddělení a vyučoval na odborné škole řemesel, kde praktickou výuku rozšiřoval o rozměr umělecký. V osmdesátých letech pobýval v brněnské spádové oblasti, kde absolvoval Školu výtvarného myšlení Igora Zhoře. Je zajímavé, že je též absolventem Teologické fakulty JČU v Českých Budějovicích.

Zdeněk Šplíchal je zakladatelem třebíčské skupiny 4, někdy nazývané Novákovy děti, vzniklé v roce 1966. Je také pořadatelem Sympozia výtvarná Střítež. Na společných projektech se podílí se žďárským fotografem Antonínem Kantou a s velkomeziříčským uměleckým šperkařem Miroslavem Štěpánkem. Od roku 2012 organizuje Zdeněk Šplíchal jako kurátor spolu s farářem římskokatolické církve v Třebíči P. Jakubem Holíkem výstavy v prostorách třebíčské baziliky sv. Prokopa, kde se současné duchovní umění snoubí se starobylým sakrálním prostorem.

Někde úplně na počátku autorova výtvarného vývoje byly krajiny,
k současnému projevu se dostal přes novou figuraci a geometrickou abstrakci.

Šplíchal pracuje s tradiční malbou, akrylem, akvarelem, kreslí rudkou, pastelem, vytváří objekty v kombinaci nalezených předmětů a kovu nebo dřeva.

Nejtypičtější jsou jeho malířské a kreslířské cykly či série Cesty, Proces N, Imaginativní krajiny, Tapety, z nichž některé na výstavě uvidíte, plus cykly nejnovější, z roku 2015: Katedrály, Letní, Prostor a Hmota, Čtvero ročních období.

Zajímavá výstava bude v muzeu k vidění do 11. října 2015
denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.Vernisáž výstavy Zdeňka Šplíchala