Albánií cestou necestou

Výstava z expedice českých přírodovědců do Albánie

Zahájení ve středu 14. října 2015 v 17:30 hodin bude spojeno s fotoprojekcí a přednáškou účastníka expedice RNDr. Dušana Trávníčka o výpravě

Výstava potrvá do 22. 11. 2015


„Albánií cestou necestou“ je název výstavy, kterou můžete vidět v dačickém muzeu od poloviny října. Navazuje na předchozí výstavy občanského sdružení ZOOGEOS Bohemia, které jsme mohli u nás v Dačicích již vidět (jižní Afrika, Turecko, Srí Lanka, Venezuela). Sdružení se tentokrát zaměřilo na průzkum málo známých oblastí Balkánského poloostrova.

Občanské sdružení ZOOGEOS Bohemia, sdružující převážně zoology z různých muzeí v České republice a zabývá se především výzkumem a dokumentací fauny, resp. přírodního prostředí jako celku. Svoji pozornost zaměřuje vedle České republiky i na faunu jiných evropských zemí i exotických oblastí. Během existence občanského sdružení se jeho členové zúčastnili mnoha expedic do různých oblastí, během kterých dokumentovali základní typy přírodního prostředí navštívených zemí a zároveň podle svého zaměření sledovali výskyt živočichů a rostlin v těchto biotopech. Součástí podniknutých expedičních cest byla i dokumentace života místních obyvatel. V období let 1995–2011 byla uskutečněna řada zahraničních dokumentačních a výzkumných cest , např. na Malé Antily, Srí Lanku, do jižní Afriky, Malaisie, Venezuely, Mexika, Maroka či Turecka.

Na základě získaných materiálů z těchto cest (přírodniny, fotografie, zvukové nahrávky, apod.), respektive po jejich zpracování, připravuje společnost ZOOGEOS putovní výstavy, které po dobu dvou až tří následujících let představují výsledky expedic v mnoha městech České republiky. Výstavy se setkávají s velkým zájmem široké veřejnosti a spolu s přednáškami prezentují práci zúčastněných muzejních zoologů odborné i laické veřejnosti. Dokumentární a osvětová činnost společnosti ZOOGEOS přispívá k obohacení kulturního života a zároveň propaguje navštívené země v České republice. Zároveň je do přírodovědných sbírek jednotlivých muzeí získáván dokladový materiál. Z uvedených důvodů jsou aktivity společnosti ZOOGEOS vysoce ceněny a všestranně podporovány i Ministerstvem kultury ČR.

Na základě již nabytých zkušeností se členové společnosti ZOOGEOS rozhodli připravit a realizovat dlouhodobější projekt zoologického průzkumu vybraných území Balkánského poloostrova. Jde zejména o Albánii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a Makedonii. Zejména horské oblasti těchto zemí jsou zoologicky málo známé a často téměř neprozkoumané. Žijí zde stovky endemických druhů živočichů a je velmi pravděpodobné, že v těchto územích budou nalezeny pro vědu dosud neznámé druhy bezobratlých živočichů. Rovněž průzkum obratlovců přinese nové údaje o výskytu a rozšíření jednotlivých druhů.

Nejen ze zoologického hlediska je nejzajímavější zemí bezesporu Albánie. Tato země byla z politických důvodů desítky let zahraničním odborníkům téměř nepřístupná a patří proto k nejméně prozkoumaným zemím Evropy. Některé oblasti, zvláště v jižní části, jsou z pohledu řady skupin živočichů téměř neznámé. Proto byla Albánie z hlediska odborného zájmu členů společnosti Zoogeos prioritní zemí. Výstava o Albánii zahrnuje komentované fotografie přírody, rostlin a zvířat i sídel a obyvatel Albánie, doplněné o preparáty přírodnin a živočichů. Výstava seznámí návštěvníka i s přírodními krásami této země, jeho obyvateli, různými zajímavostmi a celkovým pohledem z hlediska turisty či cestovatele.

Fotogalerie z vernisáže výstavy


Albánií cestou necestou