Ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 byl již devatenáctým rokem, který prožilo muzeum se svými návštěvníky na dačickém zámku. V letošním roce je to již dvacet let, kdy jsem se přestěhovali z prostor františkánského kláštera na dačický nový zámek a získali zde zázemí pro stálé expozice, výstavy i uložení sbírek v depozitářích. Právě před dvaceti lety, v lednu 1996 jsme začínali přípravu na náročné stěhování a vyklizení celého kláštera. Vlastní stěhování potom probíhalo od 29. března, kdy byl převezen první vůz materiálu, do 25. dubna 1996, kdy byl převezen i klavír. Již v srpnu téhož roku začalo muzeum s výstavami v nových prostorách a v dalším roce byly otevřeny stálé expozice.

Po celou dobu se pracovnice muzea snaží, aby muzeum přinášelo návštěvníkům stále nové a nové poznání, upravují expozice, připravují nové výstavy během celého roku. Také v roce 2015 došlo ke změnám ve stálých expozicích. Podařilo se nám rozšířit naši stálici – část věnovanou výrobě první kostky cukru na světě, na celkově tři místnosti. V poslední z nich je instalována návštěvnicky velmi vděčná stará cukrárna. Expozice byla doplněna i velkoplošnou obrazovkou k prezentaci krátkých propagačních filmů k výrobě první kostky cukru, včetně vystoupení dačického divadelního souboru Tyl k tomuto tématu. Mají zde své zastoupení i sběratelé hygienicky baleného cukru. K nové expozici byl vydán i nový propagační leták o kostce cukru v české, německé a anglické jazykové mutaci Za dačickou kostkou cukru do dačického muzea. Rozšíření expozice a vydání letáku finančně podpořil v rámci grantu „Podpora muzeí zřizovaných obcemi“ Jihočeský kraj. Díky pochopení správy zámku jsme získali ve druhém patře zámku dvě další místnosti pro instalaci expozice grafických listů Maxe Švabinského, která patří stále k dobrému základu galerijní části.

Od poloviny února až do konce roku probíhaly v muzeu výstavy muzejního i výtvarného rázu – celkem osm velkého rozsahu v prostorách tří výstavních sálů a tři menší na výstavní chodbě: obrazy Miloše Šimánka, dačického rodáka; jarní výstava Co dokážou šikovné ruce; výstava fotografií Jiřího Nováka Neobyčejné pohledy na obyčejné věci s výborným poznávacím kvízem, který se těšil velkému zájmu návštěvníků a utkávaly se v něm generace rodičů a dětí; zcela netradiční výstava velkoplošných fotografií Tomáše Kotouče Podmořský svět, která neměla dosud u nás obdoby, s výborným průvodcovským slovem autora při zahájení; tradiční ale vždy jiná a originální výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice Barevná paleta; výstava na celou letní sezónu Psali, píšeme, napíšou aneb od hliněné destičky k tabletu, k 75. výročí výroby plnicích per v Dačicích i s ukázkami současné produkce významné dačické firmy; obrazy Zdeňka Šplíchala z Třebíče; Husitství ve vlastní výpovědi k výročí Mistra Jana Husa; Abánií cestou necestou poučná putovní výstava z expedice českých přírodovědců do Albánie spojená i s pěknou úvodní přednáškou a především krásnými fotografiemi; Všechny barvy podzimu na fotografiím Adriany May, dačické amatérské fotografky, která určitě mile překvapila svými záběry ze samotných Dačic a okolí; na závěr tradiční, ale vždy jiná vánoční výstava tentokrát s názvem Až zvoneček zacinká, zaměřená na betlémy všeho druhu.

Za celý rok se k nám přišlo podívat 12 275 osob. Je to sice méně než v roce 2014, který byl skutečně rekordní (15 508 osob), ale stále si držíme velmi slušnou návštěvnost i v porovnání s ostatními muzei městského typu v Jihočeském kraji. Od roku 1999 neklesla návštěvnost muzea nikdy pod deset tisíc osob. Pro srovnání rok 2010: 10 257, 2011: 10 947, 2012: 11 448, 2013: 12 208, 2014: 15 508 s deštivým létem, 2015: 12 275, s horkým létem.

Muzeum se dále zapojuje do přípravy a realizace Masopustu v Dačicích, vloni 8. února, připravilo již IX. Velikonoční jarmark 29. března, Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí 17. května a zapojilo se do Dnů evropského dědictví 12. a 13. září. Na začátek adventu 29. 11. připravilo s ostatními pořadateli Zvonkový průvod. Desátý vánoční jarmark byl vloni rekordní z hlediska počtu zúčastněných prodejců s výbornou návštěvou 1650 osob.

Spolek přátel muzea v Dačicích pozval zájemce do muzea několikrát na muzejní čtvrtky: Promítání dobových fotografií Dačic podruhé a potřetí 15. 1. a 12. 2.; na přednášku občanského sdružení Signum belli 1914 K historii 81. pěšího pluku v Jihlavě; s Richardem Davidem jsme byli 19. 11. Na skok v Číně; netradičně v pátek 4. 12. proběhla prezentace a křest nového VIII. čísla Dačického vlastivědného sborníku. Uskutečnil také 1. května vycházku Přes tři hranice bez cestovního pasu a v neděli 13. září nádherný výlet na jindřichohradecký zámek.

Muzeum je v provozu celoročně a první letošní výstava bude zahájena v neděli 13. března 2016 s názvem Ukaž, co umíš. Nejen jarně zaměřená výstava by měla zahrnovat výrobky nejrozmanitějšího rázu, které dokumentují práci s papírem, dřevem, hlínou, pedigem, látkou, přízí aj., prostě to, v čem se komu daří.