XI. Dačická muzejní noc

obrázek - Asociace muzeí a galerií

v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2016
S módní přehlídkou, hudebním vystoupením a zahájením výstavy Ten sbírá to a ten zas tohle

Sobota 4. června 2016 od 18 hodin


I přes nepřízeň počasí se XI. Dačická muzejní noc vydařila.
V 18 hodin začala na nádvoří zámku módní přehlídka z období První republiky. Představily se v ní modelky z Klubu telčských velocipedistů, které neodradil ani jemný deštík. Z výborného komentáře Jarmily Klikové se mohli přihlížející dozvědět, co se nosilo, jaký se používal materiál, jaké doplňky dámy ke svým modelům volily. V ukázkách nechyběly šaty společenské, ale i na tenis, oblečení pro řidičku do auta, plavky či spodní prádlo. Módní přehlídka přihlížející jistě zaujala, odměnili modelky pěkným potleskem.

Muzejní noc poté pokračovala slavnostním zahájením sběratelské výstavy Ten sbírá to a ten zas tohle za účasti řady sběratelů, kteří na výstavu zapůjčili materiál.
O hudební doprovod se postaralo Telčské swingové trio, které vyhrávalo až do 21 hodin.

Návštěvníci si mohli prohlížet nejen novou výstavu, ale i stálé expozice muzea.
Odhadujeme, že se přišlo do muzea podívat kolem 200 osob.
Děkujeme kastelánce zámku Kristýně Dvořákové za poskytnutí zázemí pro módní přehlídku.


XI. Dačická muzejní noc 2016


Festival muzejních nocí 2016

Již XII. ročník Festivalu muzejních nocí bude probíhat ve dnech 20. května – 11. června 2016. Celorepublikový festival, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií, které nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných kulturních programů. Mimořádně úspěšný Festival muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se každý rok zapojují nové instituce, a jež nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Na letošním XII. ročníku festivalu se podílí 487 institucí ze 176 měst. Festivalu se již neúčastní pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také města, knihovny, památkové objekty, divadla, a další subjekty; na jejich programech se často podílejí žáci a studenti základních, středních či uměleckých škol; v jejich rámci vystupují divadelní a hudební soubory, řemeslníci a výtvarníci. Díky participujícím organizacím na této návštěvnicky žádané akci se rozvíjí spolupráce v rámci měst či regionů a není ojedinělým případem propojení Muzejní noci i s jinými regionálními akcemi. Díky množství kulturních institucí, které se do festivalu zapojují, tak vznikají i dvoudenní akce. V tomto měřítku lze bezpochyby Festival muzejních nocí definovat jako mimořádnou muzejní slavnost připomínající naši historii, osobnosti nebo kulturní a přírodní bohatství a mnoho dalšího. Nabídka programů pro malé i velké návštěvníky je vždy velmi pestrá, jelikož každá instituce či město pojímá svoji Muzejní noc po svém. Mnohá muzea a galerie, která se účastní festivalu pravidelně, mají již vytvořeno specifické téma, jiná přizpůsobují doprovodné aktivity svým současným výstavám či nově otevřeným expozicím nebo regionálním výročím a důležitým událostem.

V letošním roce si nejen Česká republika připomíná významnou událost – 700. výročí narození Karla IV., které bylo zařazeno mezi světová výročí UNESCO. Kulturní, akademické i vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit, a proto se také návštěvníci Muzejních nocí mohou těšit na slavnostní charakter některých akcí.

Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení, které se stalo každoroční tradiční akcí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů ČR. Letošní, v pořadí již IX. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 20. května 2016 v prostorách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Řadu muzejních nocí uzavře v sobotu 11. června 2016 XIII. ročník Pražské muzejní noci.

O tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci konají a jaký je pro návštěvníky připraven program, informují společné webové stránky na adrese www.muzejninoc.cz. Kampaň má své zastřešující logo. Přestože má každé muzeum či galerie na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, případně dobrovolné vstupné.

Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který každoročně připadá na 18. května.
Přijďte tento svátek oslavit společně s námi!
Festival muzejních nocí 2016