Afghánistán - záchrana buddhistického dědictví

Přednáška Doc. PhDr. Michala Stehlíka Ph.D., doplněná fotoprojekcí

Muzejní čtvrtek 6. října v 17:30 hodin

Výstavní sál muzea v I. patře

Afghánistán - záchrana buddhistického dědictví