BISOVÁ Jana: Z Aschaffenburgu do Dačic

Z Aschaffenburgu do Dačic

Vychází Čtení z korespondence Dalbergů
V roce 1809 zemřel Karel Maxmilián hrabě Ostein, majitel dačického panství, poslední svého rodu. Jeho dědicem se stal synovec Friedrich svob. pán Dalberg, příslušník starého porýnského rodu. Dříve než stačil v Dačicích uskutečnit své záměry, vypukla válka proti napoleonské Francii, ve které byl Friedrich jako schwarzenberský hulán zraněn a na následky válečných útrap na podzim 1814 zemřel. Dědictví převzal jeho bratr Karel, který učinil z Dačic svou rezidenci ‒ nechal přestavět zámek, založit park a hospodaření velkostatku pozvedl na vysokou úroveň. Oba bratři vedli s matkou, která zůstala v Aschaffenburgu a v českých zemích za svými syny nikdy nebyla, čilou korespondenci, která se uchovala v Moravském zemském archivu v Brně.
Letos v létě vyšla v Německu komentovaná edice tohoto souboru téměř 500 dopisů, kterou připravila PhDr. Jana Bisová, bývalá kastelánka dačického zámku a předsedkyně zdejšího Spolku přátel muzea.
Nyní vychází v Dačicích výběr z těchto dopisů v českém překladu, který dává čtenářům nahlédnout do všedního i svátečního života pisatelů, jejich starostí, smýšlení i činů.

Kniha Z Aschaffenburgu do Dačic - Čtení z korespondence Dalbergů (1809-1823), kterou vydává Spolek přátel muzea v Dačicích s finanční podporou města, bude v prodeji od 27. října v dačickém muzeu a dále v knihkupectvích a v informačním středisku.

Spolu s německým vydáním bude nová kniha představena na autogramiádě spojené se čtením vybraných ukázek z dopisů na muzejním čtvrtku 27. října 2016 v 17:30 hodin.


Z Aschaffenburgu do Dačic