Ohlédnutí za rokem 2016

Letem muzejním světem 2016 …
Připravili jsme i převzali deset výstav rozmanitého charakteru:
Jarní – Ukaž, co umíš, Fotografie Adriany May Všechny vůně jara, Prezidentské návštěvy v Dačicích, práce absolventů ZUŠ Barevná paleta, Nové škole v Dačicích je padesát pět let, fotografie Česká Kanada – lapidárium věků, sběratelskou výstavu Ten sbírá to a ten zas tohle, obrazy Petra Vlacha Zlatý motýl před bouří, kresby Jiřího Albrechta Kreslířovy tipy na výlety, Svět mandal Ilony Baštářové.

Největší návštěvnost 5 933 osob, patřila sběratelské výstavě Ten sbírá to a ten zas tohle.

Proběhl masopust, velikonoční a vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Dačická muzejní noc, Zvonkový průvod …

Na expozice a výstavy se k nám přišlo podívat celkem 12 723 návštěvníků, o 500 více než v roce 2015.

Ve čtvrtek 2. června jsme v muzeu přivítali významnou návštěvu, manželku prezidenta republiky paní Ivanu Zemanovou. Prohlédla si expozici o kostce cukru včetně staré cukrárny, zhlédla zámeckou kapli, pochutnala si i na výborných zákuscích z cukrárny Marie Tiché.

Na konci listopadu vydalo muzeum nákladem 800 kusů druhé vydání Dějin Dačic o rozsahu 541 stran.

Nejvíce lidí přišlo do muzea za jeden den v rámci vánočního jarmarku 11. prosince – 1 309 osob.

Spolek přátel muzea v Dačicích připravil řadu přednášek, vycházek a výletů a v říjnu vydal knihu PhDr. Jany Bisové:
Z Aschaffenburgu do Dačic - Čtení z korespondence Dalbergů (1809-1823)

Připravujeme na rok 2017
19. 2. ● XI. Masopustní průvod městem, začátek ve 14 hod.

19. 3. – 17. 4. ● Jarní výstava z prací lidových tvůrců a dětí z Dačicka

22. 4. – 21. 5. ● Výstava fotografií Jana Říhy k životnímu jubileu autora

9. 4. ● XI. Velikonoční jarmark, 10 – 16 hod.

22. 4. – 11. 6. ● Ptactvo v dačickém parku ve fotografii Ladislava Vítka a Jany Váňové

21. 5. ● Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí, volný vstup

25. 5. – 11. 6. ● Výstava „Barevná paleta“ (práce absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice)

3. 6. ● XII. Dačická muzejní noc

17. 6. – 3. 9. ● Výstava „Ten sbírá to a ten zas tohle … (podruhé)“

17. 6. – 3. 9. ● „Houby v dačickém parku“. Výstava fotografií Jiřího Nováka, výstavní chodba

9. 9. – 8. 10. ● „Antonín Kanta – fotografie, koláže, obrazy.“ Výstava k 65. narozeninám autora

9. – 10. 9. ● Dny evropského dědictví, volný vstup do muzea

15. 10. – 12. 11. ● Výstava obrazů dačických rodáků Ivana a Stanislava Alschrových

3. 12. ● Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu

19. 11. – 30. 12. ● Vánoční výstava

10. 12. ● XII. Vánoční jarmark, 10-16 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!