XII. Dačická muzejní noc

v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí 2017

V sobotu 3. června 2017 od 17 do 20 hodinXII. Dačická muzejní noc začala již v odpoledních hodinách (17 hod.) komentovanou prohlídkou stávající hlavní výstavy Barevná paleta v doprovodu Václavy Zamazalové, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Dačice.
Pokračovala v 18 hodin vystoupením dvou skupin telčského národopisného souboru KVÍTEK pod vedením Jany Návratové.
Zatímco prohlídka výstavy byla v komornějším počtu, na zámecké nádvoří se přišly podívat za pěkného podvečerního počasí desítky posluchačů a diváků.
Zvlášť vystoupení skupiny menších dětí zaujalo svou spontánností i hlasitostí projevu.
Poté se děti z Kvítku vyfotily na nádvoří zámku, podívaly se do expozic muzea a dostaly na památku záložku i nezbytnou kostičku cukru jako suvenýr.

Děkujeme jim.

XII. Dačická muzejní noc
foto: Pavel Tichý


Dačická muzejní noc 2017XIII. ročník Festivalu muzejních nocí 2017 bude probíhat ve dnech 19. května až 10. června 2017
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.
Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s námi – těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.

Program muzejních nocí

V roce 2017 se můžeme těšit již na XIII. ročník Festivalu muzejních nocí. Šťastnou třináctku oslavíme ve dnech 19. května – 10. června 2017. Celorepublikový festival, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem, zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií, které nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných programů. Mimořádně úspěšný Festival muzejních nocí se stal ojedinělou kulturní a společenskou událostí, do které se každý rok zapojují nové instituce, a jež je svým rozsahem v Evropě ojedinělá.

XIII. ročník festivalu se může pyšnit rekordním počtem přihlášených. V rámci 178 měst se na akci podílí 552 institucí. Festivalu muzejních nocí se již neúčastní pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také města, knihovny, památkové objekty, divadla, a další subjekty; do programu jsou často zapojeni žáci a studenti základních, středních či uměleckých škol; v jeho rámci vystupují divadelní a hudební soubory, řemeslníci a výtvarníci. Díky participujícím organizacím se rozvíjí spolupráce v rámci měst či regionů, Muzejní noci se často propojují i s jinými regionálními akcemi. Díky množství kulturních institucí, které se do festivalu zapojují, tak nejsou ojedinělé i dvoudenní akce. V tomto měřítku lze bezpochyby Festival muzejních nocí definovat jako mimořádnou muzejní slavnost připomínající naši historii, osobnosti nebo kulturní a přírodní bohatství a mnoho dalšího. Nabídka programů je vždy velmi pestrá, jelikož každá instituce či město pojímá svoji Muzejní noc po svém. Mnohá muzea a galerie, která se účastní festivalu pravidelně, mají již vytvořeno specifické téma, jiná přizpůsobují doprovodné aktivity svým současným výstavám či nově otevřeným expozicím nebo významným výročím.

Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení, které se stalo každoroční tradiční akcí konanou vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů ČR. Letošní, již X. Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, proběhne v pátek 19. května 2017 v prostorách litoměřického hradu. Řadu muzejních nocí uzavře v sobotu 10. června 2017 XIV. ročník Pražské muzejní noci.

O tom, kdy se jednotlivé Muzejní noci konají a jaký je pro návštěvníky připraven program, informují společné webové stránky na adrese www.muzejninoc.cz. Přestože má každé muzeum či galerie na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, případně dobrovolné vstupné. Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s námi, muzejníky!