Antonín Kanta - fotografie, koláž, kresba

Výstava k 65. narozeninám autora

Slavnostní zahájení v sobotu 9. září 2017 v 16 hodin

Výstavu uvede PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

Od 9. září do 8. října 2017Po prázdninové výstavě sběratelů se v září výstavní prostory městského muzea a galerie opět promění a získají zcela jinou podobu. Září bývá v galerii měsícem výtvarných výstav, není tomu jinak ani letos.

Antonín Kanta ze Žďáru nad Sázavou se představí pestrou výstavou fotografií, koláží a kreseb. Výstava bude připravena k jeho pětašedesátiletým narozeninám. Poprvé jsme se s jeho fotografiemi mohli setkat v Dačicích již v roce 2002, naposledy před sedmi lety v roce 20l0. Antonín Kanta představuje špičku současné umělecké fotografie v oblasti Vysočiny. Tentokrát se do Dačic se vrací nejen s novou přehlídkou fotografií, ale i s kolážemi a kresbami. Je to totiž výtvarník, který je nesmírně pracovitý, tvořivý a který se v posledních letech zabývá nejen fotografií, která je pro něho typická, ale i dalšími technikami. Asi tomu napomohlo to, že Antonín Kanta navazoval přátelství s výtvarníky, které fotograficky portrétoval, a zároveň tak využil možnosti seznámit se podrobně s jejich tvorbou. Za všechny lze uvést jihlavské výtvarníky Jindřicha Boška, Františka Dörfla. Spolupracuje s Jaroslavem Vyskočilem a Miroslavem Štěpánkem z Velkého Meziříčí a brněnskými výtvarníky Sdružení Q.

Kanta se fotografování věnuje soustavně od osmdesátých let. Zpočátku u něho převažovala fotografie reportážní a krajinářská. Poté se zhruba deset let věnoval ve velkých cyklech černobílé kompozici a tónované fotografii. V roce 2000 se vrátil do vysočinské přírody a začal v ní objevovat pozoruhodný řád a podmanivou světelnou harmonii. Vznikla velká kolekce výtvarných fotografií s detaily skal, trav, dřev, mechů a větví. Světlo a stín mají v těchto obrazech důležitou roli ve vyznačení struktury materiálu, v celkovém efektu.

Další specifikou Kantovy tvorby je cyklus fotoobrazů získaných sejmutím fragmentů narušených omítek. Reálný věcný námět získává v Kantově fotografii zcela abstraktní podobu. Značnou roli zde sehrávají měkké a lyrické barvy. Divák většinou vůbec netuší, jak může z obyčejného detailu omítky vzniknout nádherný obraz a často je překvapen, že se nejedná o skutečný obraz, ale o fotografii. Obdobný postup autor zvolil i při exponování „děl“ graffiti, z cyklu „Barevná inspirace“ nebo při zachycení detailů potrhaných plakátovacích ploch. Estetický rozměr tohoto tématu je zvlášť pozoruhodný, jedná se totiž o zrození krásy z nepříliš vábivé reality. I to je jedna z podivuhodných, až zázračných stránek umění.

Na výstavě v Dačicích se ale setkáme i s jeho nejnovějšími cykly fotografií a hlavně novými technikami – kresbou a koláží. PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, označil Kantu v současné době za jednu z nejoriginálnějších osobností vysočinského regionu. A. Kanta je členem Unie výtvarných umělců ČR, Klubu výtvarných umělců Horácka, Sdružení Q v Brně, má za sebou řadu samostatných i kolektivních výstav. Jeho fotografie našly zastoupení ve sbírkách soukromých i v institucích, mimo jiné také v Národním muzeu fotografie v J. Hradci.