Dráteníkův rok

obrázek - umění dráteníků

Vánoční výstava umění dráteníků
Slavnostní zahájení v neděli 19. listopadu 2017
ve 14 hodin.


Od 13 do 16 hodin budou v prostorách muzea probíhat ukázky tohoto starého řemesla spojené s prodejem výrobků.

Výstava bude otevřena do 31. ledna 2018


Výstava prací členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků přinese nespočet ukázek starého drátenického řemesla. Chcete-li na vlastní oči spatřit odrátované hrnky, hrnečky, misky, talíře, drátované šperky, ozdoby, postavičky lidské i zvířecí, má jedinečnou možnost zhlédnout tuto výstavu v našem muzeu.

Své výrobky bude prezentovat osm členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků:
Lada Borecká, Krchleby
Alena Kulhánková a Zdeněk Slavata, Kytín
Josef a Věra Pichovi, Milevsko
Monika Sochůrková, Praha
Věra Studená, Kuklík
a Ladislav Šlechta, HarrachovZahájení nové vánoční výstavy v muzeu proběhlo za účasti velkého počtu návštěvníků. Líbilo se vystoupení dětí z MŠ Sokolská a ZŠ Komenského, které vede paní učitelka Dagmar Břečková, na basu je doprovázel pan Petr Mareš.
Děti zazpívaly pásmo písniček vzahujících se k řemeslům včetně k tomu drátenickému. Během celého odpoledne prošlo muzeem na 200 osob.
Zahájení výstavy Dráteníkův rok bylo totiž spojeno i s ukázkami práce pěti dráteníků, vesměs členů Cechu českomoravských dráteníků.
Ukázky předváděli: Věra a Josef Pichovi z Milevska, Monika Sochůrková z Prahy, Věra Studená z Kuklíku u Nového Města na Moravě, Lada Borecká a Boženka Musilová.
Bylo se na co dívat, všichni vytvářeli mistrovské kousky. Na malém drátenickém jarmarku si mohli návštěvníci výrobky také zakoupit.
Samotná výstava je krásnou přehlídkou precizní drátenické práce a ukázkou tohoto starého řemesla, které má v současné době již spíše dekorativní účel.


Dráteníkův rok