12. Vánoční jarmark

Prodej výrobků a ukázky různých řemesel, prohlídka vánoční výstavy, koledy na nádvoří,
teplé občerstvení...

Neděle 10. prosince 2017 od 10 do 16 hodin

Nádvoří zámku a prostory muzea


Tradiční vánoční jarmark na nádvoří dačického zámku a v městském muzeu byl letos již podvanácté. A vydařil se. Již tím, že měl štěstí, především v dopoledních hodinách, na počasí. Od rána svítilo sluníčko, jak na objednávku. Ale mrazivo bylo, takže rukavice, šály, prostě teplé oblečení bylo nutné. Hlavně pro všechny prodávající venku.
A tak se jistě pro všechny hodilo, že bylo připraveno teplé občerstvení v podobě tzv. fofrmoštu od Mefista či svařáku, výborné teplé medoviny od paní Zuzany Heinige a jistě se hodil i trdelník, langoše a jiné občerstvení. Ve stánku před zámkem také krásně voněly salámy a jiné masové dobroty, k dostání byli i sýry, med. Jinak bylo k prodeji ve stáncích venku i u stolů uvnitř rozmanité zboží, každý si snad mohl přijít na své.
Pro děti si připravili dílničku z Dačického Okénka, děti si mohly udělat svou placku i u Zuzany Popové z Mladoňovic, či namalovat si sádrový odlitek u paní Olgy Kalců. Mnozí návštěvníci ani nečekali, až padne desátá hodina a již během dopoledních hodin bylo jasné, že zájem o jarmark je opět velký.
Dle našich propočtů, podle prodaných vstupenek a čáreček za neplatící děti do 15 let, přišlo za celý den kolem 1 400 lidí, což je asi druhá největší návštěvnost v historii pořádání jarmarků. Jen jednou bylo dosaženo 1450 osob.
Také prodávajích byl úctyhodný počet: 45. Objevili se i někteří noví prodejci, z čehož máme vždy radost, aby byla nabídka dostatečně pestrá.
V rámci výstavy Dráteníkův rok předváděl své drátenické umění jeden z vystavujících pan Josef Pich z Milevska.
Ze Znojma přijel poprvé také pan Jan Nevrkla, který vyřezával ze dřeva a o jeho píšťalky, hry pro děti a vánoční ozdoby z hoblin byl velký zájem.
Někteří prodejci také prodávali výrobky invalidních osob, jako pan Sezemský z Českého Rudolce a zástupci ze Znojma. Nákupem těchto výrobků jsme mohli podpořit činnost chráněných dílen.
Ještě bych ráda poděkovala našim tradičním muzikantům z Hudby z Marsu Revajvl, kteří měli během jarmarku tři vystoupení.
Na nadvoří nechyběly opět ovce z chovu pana Zdeňka Valenty z Dačic. A tak jak jsem měli ráno štěstí na slunečné počasí, tak odpoledne jsme měli další štěstí, že sněžení počkalo, až se sklidily poslední stánky.

Z dačického muzea přejeme všem našim návštěvníkům pěkné Vánoce a dobrý nový rok 2018!


12. Vánoční jarmark v Dačicích