XII. Velikonoční jarmark

Neděle 25. března od 10 do 16 hodin

Nádvoří zámku a prostory muzeaXII. Velikonoční jarmark v neděli 25. března byl sice ještě ve znamení chladného počasí, ale to neodradilo od návštěvy 1480 malých i velkých zájemců.
To představuje rekordní počet na tuto jarní akci.

Dosud bývalo nejvíce tak 1100 návštěvníků. 46 prodejců a řemeslníků mělo co nabídnout.
Jak samotné ukázky pletení z proutí, kovářskou práci Davida Habermanna, výrobu ze skla Miroslava Košlera, malování kraslic v podání Mirky Kadlecové nebo Aleny Polákové, výrobu perníků z dřevěných forem, vyřezávání píšťalek ze dřeva, tak nepřeberné množství zboží.
Byla obsazena všechna místa v obou patrech muzea, za zámeckou pokladnou, na nádvoří zámku a stánky stály i před zámkem.
Děti si mohly tvořit ve čtyřech dílničkách, potěšit se jarní nadílkou kůzlat z chovu Zdeňka Valenty, pohrát si s dřevěnými hračkami Luďka Fialy.

K poslechu byla odpoledne ve dvou vstupech dechová hudba v podání Hudby z Marsu Revajvl a vystoupení dudáka Petra Mareše, který doprovázel zpěv Hany Novákové a Romany Markové.

Bylo příjemné, že alespoň odpoledne pozlatilo jarmark paprsky i sluníčko.
Děkuji kolegyním, našim kamarádkám a rodinným příslušníkům za velkou pomoc při jarmarku. Bez jejich velkého nasazení a obětavosti bychom to nikdy nezvládli.

XII. Velikonoční jarmark