Ohlédnutí za rokem 2017

Muzeum navštívilo 11 755 osob, což odpovídá dlouhodobému průměru, ani málo ani mnoho. Pro srovnání největší návštěvnost byla v roce 2004: 16 012 osob a v roce 2014: 15 558.

Nejvíce lidí se do muzea vydalo v dubnu: 2 020 osob a srpnu: 1 895

Tradičně jsme měli nejvíce návštěvníků během jednoho dne o velikonočním (1 100 osob) a vánočním jarmarku (1 398 osob).

Největší běžná denní návštěvnost 26. července: 143 osob

Proběhlo celkem 10 nových výstav, z toho 8 velkých a 2 malé na výstavní chodbě muzea, k výstavám bylo připraveno 8 vernisáží.

Na výstavu: „Ten sbírá to a ten zas tohle podruhé“ se přišlo podívat nejvíce návštěvníků, 4 985. Výstava probíhala dva a půl měsíce.

Dvakrát během roku se mohli zájemci přijít podívat do muzea zdarma. Jednak k Mezinárodnímu dni muzeí 21. května a ve Dnech evropského kulturního dědictví 9. a 10. září.

Dvanáctou Dačickou muzejní noc 3. června oživilo vystoupení dětského folklorního souboru Kvítek z Telče.

Ve sbírkách muzea bylo k 31. 12. 2017 zapsáno 18 716 inventárních položek, z toho 1 698 obrazů, grafických listů, kreseb aj. v části galerie. V odborné knihovně muzea je zapsáno 7 703 titulů.

Muzeum získalo v loňském roce dva finanční příspěvky od Jihočeského kraje v celkové výši 38 832,- Kč na dovybavení expozic a výstav a také na vydání propagačních materiálů muzea.

A na závěr patří velké poděkování paní Hedvice Pittauerové z Brna. Dačická rodačka působila spolu s manželem několik desítek let ve Sdružení dačických rodáků v Brně a již dlouho nám projevuje svou přízeň řadou finančních darů. A v loňském roce našemu muzeu věnovala dva finanční dary na činnost muzea v celkové výši 25 000,- Kč!