Bezděčka - obrazy
Toman - sochy

obrázek - Večerní nirvana

1 + 1 = 2

Jednoduché počty, je to tak, když se v galerii muzea setkají dva výtvarníci. Jeden však vystavuje obrazy, především počítačovou malbu, druhý sochy.
Pavel Bezděčka se představí jako malíř a Pavel Toman jako sochař.

Oba působí v současné době v Jihlavě. Pavel Bezděčka jako kurátor zoologických sbírek Muzea Vysočiny v Jihlavě a PhDr. Pavel Toman je ředitelem Střední školy stavební v Jihlavě.

Přiblížit čtenářům prostřednictvím tohoto článku prvního z vystavujících, Pavla Bezděčku, není vůbec jednoduché. To je tak všestranně zaměřený člověk, že jeho malba obrazů (zejména computer painting, počítačová malba) je pouhým zrnkem z jeho tvorby, činností, zájmů ... A tak vybírám z jeho vlastní charakteristiky:

„Narodil jsem se v Praze v červenci 1952. Bydlel jsem v různých destinacích, nejdéle v Olomouci (kde jsem prožil dětství a dospívání), v Uherském Hradišti a v Jihlavě. Vzdělání jsem dosáhl nevýznamného a lepší už to nebude. Nicméně jsem pracoval v mnoha profesích, například jako asistent ve veterinární nemocnici, geolog v uranovém dole, zootechnik v zemědělském nákupu, školkař a lesní technik na polesí, vedoucí výcvikového střediska dřevorubců, asistent ve šlechtitelském výzkumáku, asistent v lesnickém výzkumáku, šéf výrobny krmiv, referent okresního úřadu, zoolog ve státní ochraně přírody, kurátor zoologických sbírek a entomolog v muzeu. Za zmínku snad stojí i řada pracovních dohod se třemi univerzitami, ale také jsem se uplatnil jako dělník, zahradník, uklízečka a noční hlídač, což nijak nebránilo mému členství v několika vědeckých společnostech a v několika redakčních radách.
K mým základním zájmům patří zoologie bezobratlých, cestování, fotografování, kresba, malování, psaní pro děti i dospělé. Zoologii a kreslení se věnuji od dětství. Psaní, fotografování či malování od puberty a počítačové malbě teprve pár let. Jsem členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny. Jsem zapsán v Národním registru profesionálních výtvarných umělců a designérů České republiky. Jsem členem surrealistické skupiny Stir up.“


A já chci na závěr podotknout, že uskutečnil několik desítek výstav fotografií a obrazů samostatných i kolektivních, pořádá řadu přednášek na témata přírodovědná, ale i cestování, pořádá autorská čtení ze své tvorby – básní, povídek, fejetonů, pohádek, bajek. Jeho publikační činnost je přímo neskutečná a počet vydaných knih a příspěvků a článků do odborných časopisů též. Určitě se během příštího období setkáme s Pavlem Bezdečkou u nás v muzeu i při některé z jeho cestovatelských nebo přírodovědných přednášek. Nyní vás zveme na prohlídku jeho obrazů.

Druhý z autorů, sochař Pavel Toman, pracuje především se dřevem. Tematicky se Pavel Toman ve své tvorbě pohybuje především ve třech oblastech: první je ztvárnění tak říkajíc „vesmírných témat“, jako je vznik života, nekonečnost prostoru, postavení Země ve vesmíru, případně pocity ohrožení života na Zemi. Dalším okruhem tvorby autora je zachycení působení přírodních živlů, především větru a moře. U těchto objektů je potom dřevo nejčastěji kombinováno s přírodním kamenem nebo korálem. Třetím okruhem je zachycení emočních stavů, jako je vášeň, trýzeň, a také stavů absolutního uvolnění v prostoru, plynutí v čase. Pavel Toman vystavuje samostatně či kolektivně již od roku 1998 a je zastoupen v soukromých sbírkách u nás, ale i v Německu, Francii a Belgii.

Slavnostní zahájení obou výstav proběhne v sobotu 8. září 2018 od 16 hodin.
K výstavám promluví samotní autoři.
Určitě bude velmi zajímavé hudební vystoupení.
Na didgeridoo (původní dechový nástroj australských domorodců) zahraje Miroslav Eisenvort.

Jste srdečně zváni.

Pavel Bezděčka - profil

Pavel Toman - profil


Pavel Bezděčka - obrazy, Pavel Toman - sochy