XIII. Velikonoční jarmark

tradiční trh s ukázkou řemesel
Neděle 7. dubna 2019 od 10 do 16 hodin

Zámecké nádvoří a prostory muzea


Na třináctý Velikonoční jarmark se v neděli 7. dubna přišlo podívat 1287 zájemců. Ač bylo docela chladno, mile nás překvapila hojná účast.
Návštěvníci jarmarku si mohli vybrat řemeslné i jiné výrobky u 52 prodejců. Děti se mohly zapojit do tvoření v různých dílničkách, kde zdobily perníčky, malovaly kraslice, vyráběly si košíčky z papíru, učily se drátování, zpracování skla nad plamenem. Mohly se povozit na kolotoči na kliku, pohrát s dřevěnými bagříky či s hračkami v Hračkolně Luďka Fialy z Lodhéřova.
Zdeňku Valentovi děkujeme, že nám opět zapůjčil na celý den kozu s kůzlátky, tentokrát skutečně jarními a starými pouze jeden týden.
XIII. Velikonoční jarmark