XIII. Velikonoční jarmark

tradiční trh s ukázkou řemesel
Neděle 7. dubna 2019 od 10 do 16 hodin

Zámecké nádvoří a prostory muzea

XIII. Velikonoční jarmark