Z Vulkánovy dílny

Výstava prací uměleckého kováře Davida Habermanna a obrazy Valentina Horby
Slavnostní zahájení v sobotu 27. dubna 2019 v 17 hodin

Potrvá do 26. května 2019

Z vulkánovy dílny

David Habermann - umění z Vulkánovy dílny
Valentin Horba – obrazy z jižních Čech
Nová výstava v dačickém muzeu. Slavnostní zahájení v sobotu 27. 4. v 17 hodin za účasti obou autorů.

Kdysi bývalo obvyklé, že se řemeslo dědilo z otce na syna. I dnes najdeme rodiny truhlářů, sklářů, ale třeba i lékařů. Stoprocentně to platí i o kovářském rodu Habermannů. David Habermann možná zpočátku ani kovářem být nechtěl. Teď našel svou cestu a je spokojený.
Rod Habermannů je široký a rozprostřený nejen po Jihlavsku. David Habermann patří do jedné z jeho větví. „Začíná u Alfréda Habermanna, který byl mým dědou a jeho bratrem Leopoldem, který v Jihlavě dělá kovařinu. Pak se nějakým způsobem ta rodina rozvětvila, takže my jsme se táhli za mým tátou, který je vlastně Alfréd Habermann stejně jako děda a dělal tu kovařinu v Klátovci. Tam jsme se vyučili já a můj brácha Joža,“ popisuje. Bratr Davida Habermanna teď pracuje v Žirovnici a David zůstal v otcově kovárně v Klátovci. Řemeslu se tu věnuje už třetí generace uměleckých kovářů.
David Habermann absolvoval Střední odborné učiliště U Matky Boží v Jihlavě (1995), mistrem praktického vyučování byl jeho otec Alfred Habermann jr. (*1953). Závěrečná práce Davida Habermanna – secesní krbová mříž – získala první cenu na Mezinárodním kovářském symposiu Hefaiston ´96; stala se logem následujícího ročníku.
Každé jeho dílo je originálem vytvořeným převážně podle vlastních návrhů, je zpracováno ručním kováním. Snaží se kovaná díla co nejvíc přizpůsobit prostoru, pro který dílo vzniká, aby celek působil harmonicky.
Rodinná tradice už předem určila, čemu se David bude věnovat a on se tomu zpočátku hodně bránil. „Já s tím měl strašně dlouho problém. Když něco musíte dělat, tak si k tomu vybudujete odpor, nedobrý vztah. Strašně dlouho mi trvalo najít v té práci sám sebe,“ vzpomíná na své kovářské začátky. Nakonec si ale svou cestu našel. Začal vytvářet kované sochy. V nich našel svobodu, kterou potřeboval. Jeho sochy jsou v naprosté většině figurální a často se objevují biblická témata. K tradiční kovařině, jakou ho učil otec, se ale samozřejmě také dostane. „To je věc, která mě z nějaké části živí, ale vždycky se snažím dělat podle vlastních návrhů,“ říká David Habermann. Takže i jeho mříže a kování jsou originální.
I když se od klasické rodinné kovařiny David Habermann poněkud odklonil, pořád si sebou nese své jméno. „Toho se člověk nezbaví i v tom pozitivním i v tom negativním smyslu,“ přiznává. Přesto, anebo právě proto si začal testovat, jak by se lidé na jeho díla dívali, kdyby na nich nebylo jméno Habermann. Pod některá se podepisuje pseudonymem Hugo Jonáš. „Hugo byl velmi známý český sochař Hugo Demartini a Jonáš je kvůli tomu, že moje žena byla Jonášová,“ vysvětluje.

Valentin Horba je svéráznou postavou jihočeského malířství, pochází z Radomyšle u Strakonic. Jeho obrazy si nekladou za cíl sdělovat závažná filosofická poselství, zato dokáží zvednout náladu diváka a upozorňují na hezké partie okolo nás. Klid, který z nich vyzařuje, je dnes vzácný. Díky svému charakteristickému rukopisu, blízkému naivistům, jsou jeho obrázky nezaměnitelné s jiným autorem. Jihočeské chalupy a krajina, to jsou nejčastější motivy.
Celý život zůstává věrný svému rodnému Prácheňsku. Z krátkých i delších cest se vrací zpět domů do malé vesničky Drhovle, pár kilometrů od Písku a Strakonic, kde se věnuje své výtvarné práci.
O jihočeském krajináři Valentinu Horbovi jeden z jeho blízkých přátel řekl: „Valda je člověk, který umí svoji hravost a pozitivní pohled na svět přenést na plátno, a tím i na diváky. Valentin Horba je nejen malíř milující život a jihočeskou krajinu, ale i otec, dědeček a kamarád.“
Horbovy obrazy najdeme v mnoha soukromých sbírkách, muzeích a galeriích. Malířské tvorbě se věnuje již 45 let a má za sebou řadu výstav.
V Dačicích se setkáváme s výstavou obou autorů poprvé.
Jinak svou práci u kovadliny a výhně představil David Habermann na loňském velikonočním jarmarku. Mnozí však budou pamatovat ještě výstavu jeho dědečka Alfréda Habermanna v roce 1983 v prostorách františkánského kláštera.


Habermann + Horba