Den otevřených dveří 2019

obrázek - ICOM

k Mezinárodnímu dni muzeí
Sobota 18. května 2019

Vstup volný

Téma: Muzea jako centra kultur: Budoucnost tradice
Mezinárodní den muzeí 2019 se zaměří na nové role muzeí jako aktivních aktérů ve společnosti.

Muzea procházejí neustále rozvojem. Při zachování svého základního poslání - sbírání, ochrana, výzkum, prezentace a komunikace - muzea mění své způsoby práce, hledají cesty ke společnosti, inovativní způsoby řešení současných sociálních problémů a konfliktů. Muzea mohou obhajovat a zmírňovat globální problémy a snažit se proaktivně čelit výzvám dnešní společnosti. Jako instituce v centru společnosti mají muzea možnost navázat a rozvíjet dialog mezi kulturami, hledat cesty k porozumění minulosti, přítomnosti a definovat udržitelnou budoucnost.
Muzea jsou stále interaktivnější, zaměřené na diváky, orientované na komunitu, flexibilní, přizpůsobivé a mobilní. Staly se kulturními centry fungujícími jako platformy, kde se kreativita kombinuje se znalostmi a návštěvníci je mohou spoluutvářet, sdílet a komunikovat.
Muzea hledají a nalézají nové způsoby, jak prezentovat sbírky a interpretovat tradice a dávat jim nový význam pro budoucí generace a pro stále rozmanitější současné publikum. Tato transformace bude mít hluboký dopad na muzejní teorii a praxi a také nás nutí přehodnotit postavení muzeí a zdůraznit etické hranice, které definují samotnou povahu naší práce jako muzejních profesionálů.

Muzea jsou zároveň ústředními body společnosti a nedílnou součástí globální sítě, jsou platformou pro zprostředkovávání potřeb a názorů místních komunit do globálního kontextu.

Téma Mezinárodního dne muzeí je totožné s tématem 25. generální konference ICOM, která se bude konat v japonském Kjótu 1. - 7. května 2019. Zúčastní se jí více jak 3.000 muzejních profesionálů a odborníků z různých zemí a odlišných prostředí.

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Od Ameriky po Ocenánii, přes Evropu, Asii a Afriku, je Mezinárodní den muzeí každoročně významnou událostí ve světě muzeí. Tento den představují zúčastněná muzea témata a otázky týkající se všech kulturních institucí. Mezinárodní den muzeí je zároveň jedinečnou příležitostí pro muzejní pracovníky setkávat se s návštěvníky. V rámci celé společnosti jsou muzea instituce, které slouží jejímu rozvoji.
Mezinárodní den muzeí se již tradičně slaví kolem 18. května. Akce mohou probíhat v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého týdne. Cílem je setkat se v muzeu na základě hesla « Muzeum je významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy »

Mezinárodní den muzeí