Společná výstava

Josef Bruckmüller, Anička Krninská, Stanislava Krninská,
Vladimír Nosek

koláž, akryl, keramika, reliéf a plastika

Společná výstava jindřichohradeckých výtvarníků a hosta z Českých Budějovic

Potrvá do 13. října 2019Fotogalerie z vernisáže společné výstavy
Fotogalerie z vernisáže společné výstavyVladimír Nosek – Josef Bruckmüller – Anna Krninská – Stanislava Krninská
Tato čtveřice výtvarníků se vám představí od 6. září do 13. října 2019 v Městském muzeu a galerii v Dačicích. Dvě jména nejsou pro nás nová. Stanislava Krninská a Vladimír Nosek z J. Hradce již v muzeu vystavovali, naposledy před pěti lety v roce 2014. Osobité koláže Vladimíra Noska a keramika Stáni Krninské se nikdy neokoukají. Nehledě na to, že Vladimír Nosek patří mezi ty výtvarníky, kteří mají stále nové a nové nápady. Tentokrát se k nim přidala další dvojice, dcera Stanislavy Krninské Anička a známý českobudějovický malíř Josef Bruckmüller.

Vladimír Nosek (59) a Josef Bruckmüller (73) se společně setkávají v širším měřítku ve výstavních prostorách galerie a muzea v Dačicích současně s Annou Krninskou (22) a Stanislavou Krninskou (57). Spojení převážně abstraktních obrazů s figurativní plastikou, reliéfem a užitou keramikou dodává společné výstavě zajímavý rozměr. Vladimír Nosek vystavuje společně s Josefem Bruckmüllerem pravidelně. Oba výtvarníky, ač se každý věnuje jiné výtvarné technice, spojuje především určitá tajemnost a filosofický náboj jejich prací, technická preciznost, smysl pro detail a kompozici. Výtvarníky spojuje i skutečnost, že jsou autodidakti a k volné tvorbě se dostali později. Josef Bruckmüller byl modelářem v českobudějovické Škodovce a Vladimír Nosek se vedle vědecké práce věnoval návrhům a výrobě loutek. Oba mají za sebou velké množství uskutečněných výstav doma i v zahraničí a jejich tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách.

Akryly v podání Josefa Bruckmüllera jsou technicky dokonalé, střídání barev a linií dodává dílům poetičnost a imaginární dekorativnost, mistrně vyjadřují moderní vize o vzniku a podstatě světa, ukotvení vědy a především filosofie a estetiky v našich životech a nutí k hlubšímu zamyšlení.

V kolážích Vladimíra Noska můžeme v obecné rovině najít mnoho podobných znaků, filosofický a estetický náboj a určitá tajemnost ukrytá do vertikálních a horizontálních proužků. Koláž ve svém klasickém zpracování v podání Vladimíra Noska nepostrádá originalitu a novátorství, zřetelně inklinuje ke grafice a stále více k abstraktnímu zobrazení. Vytváří tak velmi osobitý rukopis výtvarníka.

Anna Krninská patří mezi výrazné talenty současného sochařství, dokončuje svá studia na Akademii výtvarných umění v ateliéru Figurálního sochařství a medaile Vojtěcha Míči (1. - 3. ročník v ateliéru Sochařství u Lukáše Rittsteina). Společně se svými sestrami pokračuje v sochařském řemesle svého otce akademického sochaře Vladimíra Krninského z J. Hradce. Věnuje se drobné i větší plastice a reliéfu, i přes své mládí si výrazně buduje svůj osobitý styl, založený na spojení novátorství a technicky dokonalém provedení. Má za sebou několik realizací a výstav (mimo jiné společně s Vladimírem Noskem), díla autorky jsou povětšinou odrazem jejích zájmů a koníčků.

Stanislava Krninská (57) se keramice věnuje již téměř 40 let, v poslední době spíše okrajově, pro radost. V začátcích pálila keramiku spolu s manželem akademickým sochařem Vladimírem Krninským v peci na dřevo, výsledná keramika byla většinou nebarevná, střep hnědý, glazura bílá nebo hnědá, přesto oheň dodával výrobkům přirozený půvab. V posledních letech s využitím elektrické pece začala více experimentovat s barevností keramiky v širokém spektru od malých hrníčků přes mističky, zvonečky až po vázy a džbány. Vystavuje nepravidelně např. v Praze, Dobříši, Jindřichově Hradci a již opakovaně v Dačicích, společně s V. Noskem a nyní i se svou dcerou Annou.

Zveme vás srdečně do muzea na slavnostní zahájení společné výstavy netradičně již v předvečer Dnů evropského dědictví,
tedy na pátek 6. září 2019 od 17 hodin.
Zpěvem vernisáž doprovodí Julie Nosková.Společná výstava

Dialog