Rozsviťte si

Obrazy, sochy a keramika Vladimíry Vávrů
Prodejní výstava k 25. výročí založení Dačické keramiky

Slavnostní zahájení v sobotu 30. listopadu v 16 hodin doprovodí saxofonový kvartet pod vedením Tomáše Holického

Potrvá do 22. prosince 2019

Rozsviťte si - obrazy, sochy a keramika Vladimíry Vávrů

Slovo autorky:

Milí přátelé a příznivci umění,
srdečně Vás zvu na svou výstavu do MMG Dačice. Chci společně s Vámi oslavit dvacet pět let od doby, kdy jsem otevřela dveře ke své samostatné tvorbě.

Myslím, že mě již většina z Vás zná, že již nemusím vyprávět o tom, jak šťastná dívka k ještě většímu štěstí přišla, když vystudovala uměleckou školu, dále se věnovala keramice a nakonec si - za velké podpory rodiny - otevřela keramickou dílnu, kde již čtvrt století tvoří a stále ji to baví.

Mé předešlé výstavy byly věnované hlavně keramice, ale na této bych Vám chtěla ukázat především obrazy a sochy, protože malba a kresba bylo to prvotní, co mě zavedlo na SUPŠ v Bechyni. Tenkrát - v roce 1988 - těch výtvarných škol nebylo mnoho a bechyňská byla nejblíže a také to bylo řemeslo, užité umění, kterým se dá lépe uživit... Škola mne tehdy ale naprosto uchvátila a nadchla a tak jsem se rozhodla, že tam strávím následující čtyři roky svého života. Naštěstí se tak rozhodla i komise u talentových zkoušek. Kresba byla po celou dobu můj nejoblíbenější předmět i poté, když jsem pracovala v Jihotvaru v Č. Budějovicích nebo u soukromníka, jsem si občas něco nakreslila nebo namalovala. Přišly děti, a přesto, že jsem si čas musela krást, i ty jsem zvěčnila. A nyní, když již trochu odrostly, jsem opět objevila kouzlo barev, světla a stínu a podlehla touze přenést na plochu své vlastní vidění světa. Nejraději maluji lidské postavy, ale ochotných modelů je pomálu a také se neustále vrtí a ošívají. Zato příroda je klidnější, také se mění, a to je dobře, nikdy nevstoupíš do stejné řeky, ale ani na stejnou cestu, ani do stejného lesa a nevadí jí, když jí namaluji větší strom, nebo menší rybník. A tak, když v podvečer běžím kolem rybníků a vidím tu krásu, chci se o to podělit s Vámi. Někdy rychlý snímek mobilem, protože jsou to tak prchavé okamžiky, že bych je nestihla namalovat, jindy si vezmu stojan a postavím si ho před kapličku nebo strom.

Možná se stávám dačickým patriotem, možná bych chtěla trochu více žít ve spojení s přírodou a jejími proměnami, proto asi vznikl můj Cyklus pohanských svátků, který se skládá z osmi obrazů, které ukazují, jak staří Slované uctívali Matku zemi a vážili si jejích darů, jak žili s ní a pro ni a ne proti ní. Chci ukázat ty krásné, ale i smutné okamžiky života, abychom si vážili každého dne a žili přítomným okamžikem...

Vladimíra Vávrů

Rozsviťte si - obrazy, sochy a keramika Vladimíry Vávrů