2010 březen

„Pomlázka se čepejří“
Tradiční jarní výstava připravená z prací lidových tvůrců na Dačicku a prací dětí z MŠ, ZŠ a kroužků.
Slavnostní zahájení v neděli 21. března 2010 ve 14 hod.
S pásmem lidových písní vystoupí děti z MŠ ze Sokolské ul. v Dačicích
21. 3. – 18. 4. 2010
Březen út-pá a neděle odp.; duben út-ne 9-12, 13-16 hod. a pondělí 5. 4.

Muzejní čtvrtek 25. března 2010 v 17,30 hod.
Mgr. Petr Nekuža: Historie kalendáře a časoměrných zařízení (hodin)
Přednáška vedoucího oddělení vědy a techniky Technického muzea v Brně, doplněna fotoprojekcí.

IV. Velikonoční jarmark
Neděle 28. března 2010, 13-17 hod. nádvoří zámku a prostory muzea
Prodej kraslic, perníků, keramiky, skla, medu aj.; zdobení perníků, kraslic, pletení pomlázek, drátování, malování keramiky aj.
Vstupné 10,- Kč, děti do 15 let vstup zdarma