Obrazy Josefa Odrášky

obrázek - Josef Odráška

Tisky, kresby, koláže

Slavnostní zahájení v sobotu 23. října 2010 v 15 hod.
Do 21. listopadu 2010
Říjen: út-ne 9-12, 13-16, listopad: út-pá a ne 13-16 hod.

Malíř a grafik Josef Odráška (nar. 1945, Ostrava) výrazněji vstoupil do výtvarného života pracemi z oboru užité grafiky. Postupně hledal vlastní cestu zaujaté umělecké výpovědi v oblasti grafiky a posléze i malby, která se stala nejdůležitější součástí jeho tvorby. Dnes můžeme hovořit o monumentálních formách, jejichž motivace mají kořeny v ostravské tradici sociálního a civilizačního malířství.

Zdánlivě nezúčastněně prohlíží Odráška věci a prostory člověkem opuštěné. Neuhlazuje drsnou realitu, nehledá v ní jiné obsahy či symboly jiného světa. Jednoduchými a čitelnými prostředky, bez intelektuálských kalkulací, vede diváka k pochopení prosté úvahy nad smyslem rozporuplnosti věcí. „Nefotogenické“ životní reálie, záběry ze stavenišť, průmyslových provozů a městských periférií, pojednané s filosofickým ponorem, byly v 90. letech vystřídány monumentálními malířskými koncepcemi, jež těží ze složitosti životních osudů. V Odráškových malbách ji symbolizuje změť linií, z nichž autor vytváří objemy metafyzických objektů.

Zrcadlení Cesta Josefa Odrášky za osobitým projevem vedla postupně k řadě tematických výstav, k účasti na mezinárodních přehlídkách, k ceně krajského Salonu 1992 a konečně k mnoha autorským výstavám, z nichž uveďme alespoň Galerii bratří Čapků v Praze (1993), soubornou výstavu v opavském Domě umění (1995), výstavu ve Výtvarném centru Chagall (1996), v Galerii F.ASporka v Kuksu (2000) a zejména soubornou výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě (2002). Sérii doplňují výstavy v Itálii a Francii.
Kupky sena
Zastoupení ve sbírkách MG Brno, GVU Ostrava, Museé de la Publicité v Paříži, Muzea moderního umění v japonské Toyamě a v dalších veřejných sbírkách v Německu, Polsku a USA napovídá, že jde o umělce, jehož tvorba se již stala součástí vývoje českého výtvarného umění.
V letech 1990-1996 se podílel i na veřejné organizátorské práci jako místopředseda Unie výtvarných umělců – Sdružení výtvarných umělců a teoretiků Ostrava a stál i u zrodu Střední uměleckoprůmyslové školy v Ostravě, kde stále pedagogicky působí.

Viz: Petr Beránek, katalog výstavy „V šesti.“