V. Velikonoční jarmark

obrázek - V. Velikonoční jarmark

Již V. Velikonoční jarmark proběhl na nádvoří dačického zámku a v prostorách dačického městského muzea a galerie v neděli 17. dubna. Opět za velkého zájmu návštěvníků z Dačic, blízkého i širokého okolí.

Jsme rádi, že jarní jarmarky pořádané muzeem ve spolupráci se zámkem, který poskytuje prostory nádvoří a přízemí, mají již svou tradici a jsou návštěvníky vyhledávány. Za nedělní odpoledne se jich přišlo podívat 1030. Vždyť tomu letošnímu přálo i nádherné jarní počasí.

V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark
Rekordní počet prodejců a výrobců (38) nabízel nejen jarní a velikonoční zboží, ale řada z nich předváděla různé techniky zdobení kraslic, drátování, zdobení perníků, pletení pomlázek, pletení ze slámy, z proutí.

Poprvé byla předvedena i ukázka ražby mince – pražského groše.

V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark
Pozornost poutala i práce Jany Karáskové z občanského sdružení Volba pro Slavonicko na tkalcovském stavu. Členky tohoto slavonického sdružení se zúčastnily jarní výstavy i jarmarku poprvé a jsem rádi, že jsme prostřednictvím Vítězslavy Benešové navázali spolupráci.

V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark

Na své si přišly i děti, kterým se hlavně věnovali: Hana Kulíková, Jitka Vavrušková, Hana Petrášková, František Vlk a Naděžda Vlková. Děti zdobily perníky, kraslice, pletly pomlázky a učily se i techniku pergamana.
Letos se zdobily kraslice i starým a zajímavým způsobem – duší ze sítiny.
K vidění bylo mnoho variant výrobků pletených ne z proutí, ale z papíru. Technikou, která je momentálně velkým hitem.

V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark

Pozornost dětí poutala i jarní nadílka pěti kůzlátek na nádvoří zámku. Dospělí si zase mohli poslechnout vystoupení mladých dačických muzikantů, členů dechovky Hudba z Marsu Revajvl.

V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark V. Velikonoční jarmark
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdařilému průběhu celého jarmarku.