Malé ohlédnutí za rokem 2011

obrázek - Z expozice muzea

- dačické muzeum navštívilo 10 957 osob, o 700 více než v roce 2010

- návštěvníci měli možnost vidět 10 výstav

- nejvíce byla navštívena výstava historických kočárků v létě - 5 285 osob

- nejlepší návštěvnost byla v červenci – 2 180 zájemců o expozice a výstavy
(návštěvnost určitě ovlivnilo i deštivé počasí)

- nejvíce lidí prošlo muzeem za odpoledne o vánočním jarmarku dne 11. prosince – celkem 1 180

- kromě jednotlivců prošlo expozicemi i 75 hromadných skupin

- muzeum bylo otevřeno celkem 293 dnů v roce

- do knihovny bylo zapsáno 55 přírůstků

- do sbírek muzea přibylo 90 inventárních čísel sbírkových předmětů

- 27. března byla kromě jarní výstavy otevřena nově upravená historická a národopisná expozice, na úpravy muzeum získalo grant Jihočeského kraje ve výši 35 000,- Kč

- v expozici byly instalovány nově restaurované obrazy manželů Svobodových, zakladatelů Mariánské opatrovny, děkana Jana Neulingera a další exponáty

- 27. března byla otevřena i nově upravená expozice o kostce cukru, byla rovněž podpořena grantem Jihočeského kraje z projektu podpory muzeí zřizovaných obcemi ve výši 20 000,- Kč

- Spolek přátel muzea připravil 5 „muzejních čtvrtků“ s přednáškami a besedami a 4 výlety a vycházky, vydal další VI. číslo Dačického vlastivědného sborníku