akce

Návraty v čase

československá fotografie
Výstava prací šesti slovenských a českých fotografů ke 100. výročí vzniku Československa

Připomenout si vznik Československa pomocí dobových fotografií vám umožní výstava nazvaná
Návraty v čase / Československá fotografie / 80. roky 20. století, jejíž vernisáž se uskuteční
v pátek 4. prosince od 17 hodin v prostorách Starého zámku v Krajířově ulici.
Expozice bude přístupná v klasických otevíracích hodinách až do posledního letošního březnového dne.

Ke zhlédnutí budou například snímka Jana Pohribného, Rudo Prekopa, Petera Župníka nebo Vasila Stanka.

5. ledna - 15. února 2019 v našem muzeu
5. ledna - 31. března 2019 na MÚ


Výstava probíhá zároveň na Starém zámku v provozních hodinách Městského úřadu

Návraty v časeRumunský Banát a srbská Vojvodina

Přednáška Vlastimila Budaře a Miliny Matulové
z návštěvy třešťského muzejního spolku u našich krajanů v Rumunsku a Srbsku

Muzejní čtvrtek 17. ledna od 17:30 hodin

Výstavní sál muzea v I. patře

Rumunský Banát a srbská Vojvodina13. Vánoční jarmark

Neděle 9. prosince 2018 od 10 do 16 hodin

Na nádvoří zámku a v prostorách muzea

13. Vánoční jarmark přilákal nejen rekordní počet návštěvníků - 1546, ale i rekordní počet prodávajících a předvádějících řemesla.
Celkem na jarmark přijelo 54 prodejců.
Pro děti zajistili dílnu z Dačického okénka, dále paní Válová s obrázky, Olga Kalců s malováním sádrových odlitků, sklář pan Košler, drátování učila děti paní Láníková z Jihlavy, a s paní Zdeňkou Markovou z Budíškovic si děti mohly zdobit perníčky.Burza Klubu sběratelů baleného cukru

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla v kulturním domě Beseda výroční členská schůze Klubu sběratelů baleného cukru, která byla spojena i s burzou balených cukříků. Opět po pěti letech se tak do Dačic sjeli na pozvání města sběratelé z celé republiky, aby své sbírky obohatili o další přírůstky.
Burzy se zúčastnilo 80 členů a rodinných příslušníků. Někteří také absolvovali prohlídku expozic muzea, které jim nabídlo kromě samotné prohlídky i další cukříky do sbírky. Naopak zase od sběratelů, mezi nimiž máme již řadu známých, jsme do muzea získali další sladký materiál.
Burza proběhla v rámci připomenutí letošního 175. výročí udělení privilegia na výrobu kostkového cukru v Dačicích.
125 let muzea

Dačické muzeum má narozeniny.
Kolikáté?
Již sto dvacáté páté.

Právě před 125 lety bychom se mohli v dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický - dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích (v hostinci na bývalém Kostelním náměstí, kde je dnes Salon Halen) národopisný odbor, který shromažďoval sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.

Národopisný odbor měl celkem čtyři sekce, nad nimiž převzala patronát městská rada. První sekce byla zřízena pro písemné památky, pro nářečí lidu, pověsti a pořekadla. Druhá pro nářadí a náčiní všeho druhu, pro stavbu a průmysl. Třetí pro místopis, statistiku a demografii. Čtvrtá pro zpěv, tance a hry. Na ustavující schůzi Národopisného odboru byl zvolen předsedou starosta Josef Příhoda, místopředsedy dr. Viktor Faber a Bedřich Kancnýř, jednatelem Karel Kamenář (správce měšťanské školy), pokladníkem Emanuel Elterlein, tajemník spořitelny.

Sbíralo se vše, co dokumentovalo život lidu, jako pracovní nářadí, součásti oděvů, zařízení domácností, předměty vážící se ke zvykům. Zapisovaly se písně i s nápěvy, překreslovaly se motivy z lidové výtvarné tvořivosti, sepisovala se jména pozemkových tratí, zaznamenávaly se demografické údaje, velikosti usedlostí, počty řemeslníků v obcích, fotografoval se lidový kroj, který se tehdy ještě nosil ve Velké Lhotě, pracovalo se na dějinách škol, kreslily se půdorysy kostelů v okrese. Vedle důstojného obeslání pražské výstavy měli nadšení pracovníci na mysli především zřízení trvalého muzea ve městě. V tom měli podporu městské rady, která měla zajistit muzejní vitríny. Finanční prostředky na činnost se získávaly dobrovolnými příspěvky a dary místních peněžních ústavů. Na muzejní vitríny již v počátku přispěla místní Městská spořitelna částkou 50 zl., finančně přispívaly i okolní obce.

V prostorách městské radnice si poprvé mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout na výstavě 8. června 1893. V zasedací síni městské radnice byly na šesti stolech vyloženy různé předměty, jako staré listiny, části krojů, výšivky, nářadí a nádobí, mince, pečeti, psané modlitby, zpěvníky. V srpnu r. 1893 navštívil muzeum dr. Chytil z pražského Umělecko-průmyslového muzea a ocenil práci Národopisného odboru. Muzeum nemělo vlastní budovu na své sbírky, po založení bylo umístěno ve dvou zadních místnostech Městské spořitelny v domě č. 3 na Palackého náměstí, později ve dvou místnostech radnice, která sídlila od r. 1892 také v budově spořitelny.

První etapa sběratelské práce Národopisného odboru, vedeného starostou města Josefem Příhodou, vyvrcholila v r. 1895 obesláním pražské národopisné výstavy. Jednalo se celkem asi o 300 exponátů, mezi nimiž byly porcelánové talíře, mísy, lidové džbánky, klíče, razítka, formy na cukroví, na bábovky, talíře cínové, praporec svatební, sekerky, ostruhy, čepce, vyšívané bílé pleny, sošky, malovaná truhla, malovaná postel, obrázky na skle, kancionály, kraslice, pergamenové listiny. Dodnes jsou na některých sbírkových předmětech dačického muzea zachovány štítky s označením Národopisné výstavy českoslovanské v Praze.

Po celý rok vám budeme dačické muzeum představovat i formou tzv. exponátu měsíce, abyste se dozvěděli více o některých zajímavých a cenných sbírkách muzea.Sváteční ženský horácký kroj pro vdanou ženu
EXPONÁT MĚSÍCE - prosinec

Svatební praporec z obce Heřmaneč z roku 1855

Svatební praporec je specifická lidová výšivka patřící mezi lidový obřadní textil. Vyskytoval se především v oblasti moravského a českého Horácka a hrál důležitou obřadní a zábavní roli v lidovém svatebním obřadu hlavně v průběhu 19. století.
Nachází se ve sbírkách jen několika málo muzeí u nás: v Telči (16 kusů), Dačicích (3), Počátkách (3), J. Hradci (4), NM v Praze (4) a v MZM v Brně (2).
Tato lidová výšivka byla většinou čtvercového nebo obdélníkového tvaru, zdobená třásněmi. Patřila do majetku obce a některé byly jménem obce označeny i datovány.
Praporce byly vyšívány bavlnkou nebo vlnou. Z motivů obsahují nevěstu, ženicha, kolébku s miminkem, svatebčany. Používaly se buď v době, kdy si nevěsta převážela výbavu do vsi, kam se přivdala (výbava se praporcem přehazovala).
Dále, a to je známější, tímto praporcem vítaly vdané ženy ze vsi mezi sebe danou nevěstu a praporec nesla na žerdi většinou nejváženější žena v obci.