akce

125 let muzea

Jaro ťuká na dveře

Výstava, která potěší
Práce dětí i dospělých z Dačic a okolí

Slavnostní zahájení v neděli 18. března 2018 ve 14 hodin

18. března - 15. dubna 2018Malé kalendárium osobností

Připomínka výročí významných osobností regionu

18. března - 10. června 2018

Výstavní chodba muzeaXII. Velikonoční jarmark

Neděle 25. března od 10 do 16 hodin

Nádvoří zámku a prostory muzea

XII. Velikonoční jarmark


125 let muzea

Dačické muzeum má narozeniny.
Kolikáté?
Již sto dvacáté páté.

Právě před 125 lety bychom se mohli v dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický - dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích (v hostinci na bývalém Kostelním náměstí, kde je dnes Salon Halen) národopisný odbor, který shromažďoval sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.

Národopisný odbor měl celkem čtyři sekce, nad nimiž převzala patronát městská rada. První sekce byla zřízena pro písemné památky, pro nářečí lidu, pověsti a pořekadla. Druhá pro nářadí a náčiní všeho druhu, pro stavbu a průmysl. Třetí pro místopis, statistiku a demografii. Čtvrtá pro zpěv, tance a hry. Na ustavující schůzi Národopisného odboru byl zvolen předsedou starosta Josef Příhoda, místopředsedy dr. Viktor Faber a Bedřich Kancnýř, jednatelem Karel Kamenář (správce měšťanské školy), pokladníkem Emanuel Elterlein, tajemník spořitelny.

Sbíralo se vše, co dokumentovalo život lidu, jako pracovní nářadí, součásti oděvů, zařízení domácností, předměty vážící se ke zvykům. Zapisovaly se písně i s nápěvy, překreslovaly se motivy z lidové výtvarné tvořivosti, sepisovala se jména pozemkových tratí, zaznamenávaly se demografické údaje, velikosti usedlostí, počty řemeslníků v obcích, fotografoval se lidový kroj, který se tehdy ještě nosil ve Velké Lhotě, pracovalo se na dějinách škol, kreslily se půdorysy kostelů v okrese. Vedle důstojného obeslání pražské výstavy měli nadšení pracovníci na mysli především zřízení trvalého muzea ve městě. V tom měli podporu městské rady, která měla zajistit muzejní vitríny. Finanční prostředky na činnost se získávaly dobrovolnými příspěvky a dary místních peněžních ústavů. Na muzejní vitríny již v počátku přispěla místní Městská spořitelna částkou 50 zl., finančně přispívaly i okolní obce.

V prostorách městské radnice si poprvé mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout na výstavě 8. června 1893. V zasedací síni městské radnice byly na šesti stolech vyloženy různé předměty, jako staré listiny, části krojů, výšivky, nářadí a nádobí, mince, pečeti, psané modlitby, zpěvníky. V srpnu r. 1893 navštívil muzeum dr. Chytil z pražského Umělecko-průmyslového muzea a ocenil práci Národopisného odboru. Muzeum nemělo vlastní budovu na své sbírky, po založení bylo umístěno ve dvou zadních místnostech Městské spořitelny v domě č. 3 na Palackého náměstí, později ve dvou místnostech radnice, která sídlila od r. 1892 také v budově spořitelny.

První etapa sběratelské práce Národopisného odboru, vedeného starostou města Josefem Příhodou, vyvrcholila v r. 1895 obesláním pražské národopisné výstavy. Jednalo se celkem asi o 300 exponátů, mezi nimiž byly porcelánové talíře, mísy, lidové džbánky, klíče, razítka, formy na cukroví, na bábovky, talíře cínové, praporec svatební, sekerky, ostruhy, čepce, vyšívané bílé pleny, sošky, malovaná truhla, malovaná postel, obrázky na skle, kancionály, kraslice, pergamenové listiny. Dodnes jsou na některých sbírkových předmětech dačického muzea zachovány štítky s označením Národopisné výstavy českoslovanské v Praze.

Po celý rok vám budeme dačické muzeum představovat i formou tzv. exponátu měsíce, abyste se dozvěděli více o některých zajímavých a cenných sbírkách muzea.125 let muzea
EXPONÁT MĚSÍCE - únor

Dačický nález mincí z roku 1961 – groše, haléře, krejcary...

Ražby mincí pocházejí z let 1514 – 1620.
Nádoba s mincemi byla ukryta na počátku třicetileté války.
Mince byly nalezeny 22. června 1961 při zemních pracích v zahradě domu č. 91/I v Dačicích.
Celkem bylo nalezeno v rozbité nádobě 355 mincí, které byly předány do dačického muzea.
Zpracoval je a popsal PhDr. František Křížek, tehdejší ředitel muzea, výborný numismatik a archeolog.

foto: Vojtěch LojkaJaro ťuká na dveře - Výstava, která potěší

Kdy a kde?
od 18. března do 15. dubna 2018 u nás v muzeu
Co budeme vystavovat?
kraslice malované voskem, škrábané, lepené slámou, děrované, zdobené látkou, síťované aj., perníčky klasické vykrajované nebo z forem, beránky a ovečky z těsta, keramiky, slámy, dřeva či šustí, vizovické pečivo, obřadní pečivo z kynutého těsta, ošatky ze slámy, proutí, žíly, holubičky ze dřeva, papíru, hrkače, trakaře, řehtačky různé velikosti a typu, výšivky a paličkované práce s jarní symbolikou, výrobky z papíru, keramiku, obrázky
a ostatní jarní a velikonoční výzdobu
Pro koho?
výstava je určena pro širokou veřejnost, která se může i zúčastnit,
práce mohou vystavit jak dospělí, tak děti, žáci, studenti;
výrobky na výstavu přijímáme do 12. března 2018
Doprovodná akce
v neděli 25. března 2018 proběhne XII. Velikonoční jarmark od 10 do 16 hodin
Kontaktujte násnebo na
telefon: 384 422 493
mobil: 722 012 146


KALENDÁŘ AKCÍ 2018:

Do 31. ledna
Dráteníkův rok aneb kouzla z drátků
Výstava prací členů cechu Českomoravských dráteníků

4. února
XII. Masopustní průvod městem
začátek ve 14 hod.

18. 3. – 15. 4.
Jaro ťuká na dveře. Výstava, která potěší
Práce dětí i dospělých z Dačic a okolí

18. 3. – 10. 6.
Malé kalendárium osobností
Připomínka výročí významných osobností regionu
Výstavní chodba muzea

25. 3.
XII. Velikonoční jarmark
od 10 do 16 hod.

21. 4. – 20. 5.
Italští uprchlíci u nás
Italsko-česká výstava k 100. výročí ukončení I. světové války

20. 5.
Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí

24. 5. – 10. 6.
Barevná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oddělení ZUŠ Dačice

16. 6.
XIII. Dačická muzejní noc

16. 6. – 2. 9.
Ten sbírá to a my zas tohle. O muzeu i v muzeu hravě a zábavně
Výstava k 125. výročí založení muzea v Dačicích

16. 6. – 2. 9.
Fotohádanky Jiřího Nováka
Výstavní chodba muzea

8. – 9. 9.
Dny evropského dědictví
Volný vstup do muzea

8. 9. – 14. 10.
Pavel Bezděčka – imaginace
Výstava obrazů – počítačová malba

21. 10. – 25. 11.
Co přineslo jedno století?
Výstava dobových fotografií Dačic. K 100. výročí vzniku Československé republiky

2. 12.
XII. Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu

2. – 30. 12.
Jednou v roce na Vánoce
Tradiční vánoční výstava

9. 12.
XIII. Vánoční jarmark
od 10 do 16 hod.