akce

Barevná paleta

Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice
Doprovodné akce:
ZUŠ OPEN 24. 5. od 14:30 do 16 hodin
Komentované prohlídky výstavy s Václavou Zamazalovou 24. 5. v 10 hodin,
v neděli 27. 5. v 10 a v 15 hodin

Derniéra výstavy v neděli 10. června 2018 v 16 hodin

Barevná paleta 2018
...více o výstavěMalé kalendárium osobností

Připomínka výročí významných osobností regionu
J. Florian, Fr. Křížek, J. Kounický, P. Svoboda, M. Nosek, R. Smetana, B. Kozák …

18. března - 10. června 2018

Výstavní chodba muzea


Jarní vycházka na Čeřínek u Jihlavy

Vlakem do Kostelce a Dolní Cerekve a odtud pěšky v doprovodu ing. Milana Slavingera, znalce přírody na Čeřínku.

Odjezd z vlakového nádraží v Dačicích v 8:40 hod.
Pěší trasa do 10 km.
Zpět vlakem s dojezdem do Dačic do 17:00 hod.


Svačinu, dobrou náladu a pěkné počasí s sebou!!!

Neděle 13. května 2018


Den otevřených dveří

k Mezinárodnímu dni muzeí
Zveme Vás na Den otevřených dveří v našem muzeu, kdy máte zároveň poslední možnost si prohlédnout jedinečnou česko-italskou výstavu ke 100. výročí ukončení první světové války s názvem Vyhnaní, která je doprovázena nejen katalogem, ale i videozáznamy.

Protože muzeum letos slaví 125 let trvání, můžete u nás v neděli získat otisk speciálního razítka k 125. výročí založení muzea a drobný dárek k tomu.

Neděle 20. května 2018

Vstup volný


XIII. Dačická muzejní noc

v rámci národního Festivalu muzejních nocí
Sobota 16. června 2018 od 18 do 21 hodin

Vstup volný


125 let muzea

Dačické muzeum má narozeniny.
Kolikáté?
Již sto dvacáté páté.

Právě před 125 lety bychom se mohli v dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický - dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích (v hostinci na bývalém Kostelním náměstí, kde je dnes Salon Halen) národopisný odbor, který shromažďoval sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.

Národopisný odbor měl celkem čtyři sekce, nad nimiž převzala patronát městská rada. První sekce byla zřízena pro písemné památky, pro nářečí lidu, pověsti a pořekadla. Druhá pro nářadí a náčiní všeho druhu, pro stavbu a průmysl. Třetí pro místopis, statistiku a demografii. Čtvrtá pro zpěv, tance a hry. Na ustavující schůzi Národopisného odboru byl zvolen předsedou starosta Josef Příhoda, místopředsedy dr. Viktor Faber a Bedřich Kancnýř, jednatelem Karel Kamenář (správce měšťanské školy), pokladníkem Emanuel Elterlein, tajemník spořitelny.

Sbíralo se vše, co dokumentovalo život lidu, jako pracovní nářadí, součásti oděvů, zařízení domácností, předměty vážící se ke zvykům. Zapisovaly se písně i s nápěvy, překreslovaly se motivy z lidové výtvarné tvořivosti, sepisovala se jména pozemkových tratí, zaznamenávaly se demografické údaje, velikosti usedlostí, počty řemeslníků v obcích, fotografoval se lidový kroj, který se tehdy ještě nosil ve Velké Lhotě, pracovalo se na dějinách škol, kreslily se půdorysy kostelů v okrese. Vedle důstojného obeslání pražské výstavy měli nadšení pracovníci na mysli především zřízení trvalého muzea ve městě. V tom měli podporu městské rady, která měla zajistit muzejní vitríny. Finanční prostředky na činnost se získávaly dobrovolnými příspěvky a dary místních peněžních ústavů. Na muzejní vitríny již v počátku přispěla místní Městská spořitelna částkou 50 zl., finančně přispívaly i okolní obce.

V prostorách městské radnice si poprvé mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout na výstavě 8. června 1893. V zasedací síni městské radnice byly na šesti stolech vyloženy různé předměty, jako staré listiny, části krojů, výšivky, nářadí a nádobí, mince, pečeti, psané modlitby, zpěvníky. V srpnu r. 1893 navštívil muzeum dr. Chytil z pražského Umělecko-průmyslového muzea a ocenil práci Národopisného odboru. Muzeum nemělo vlastní budovu na své sbírky, po založení bylo umístěno ve dvou zadních místnostech Městské spořitelny v domě č. 3 na Palackého náměstí, později ve dvou místnostech radnice, která sídlila od r. 1892 také v budově spořitelny.

První etapa sběratelské práce Národopisného odboru, vedeného starostou města Josefem Příhodou, vyvrcholila v r. 1895 obesláním pražské národopisné výstavy. Jednalo se celkem asi o 300 exponátů, mezi nimiž byly porcelánové talíře, mísy, lidové džbánky, klíče, razítka, formy na cukroví, na bábovky, talíře cínové, praporec svatební, sekerky, ostruhy, čepce, vyšívané bílé pleny, sošky, malovaná truhla, malovaná postel, obrázky na skle, kancionály, kraslice, pergamenové listiny. Dodnes jsou na některých sbírkových předmětech dačického muzea zachovány štítky s označením Národopisné výstavy českoslovanské v Praze.

Po celý rok vám budeme dačické muzeum představovat i formou tzv. exponátu měsíce, abyste se dozvěděli více o některých zajímavých a cenných sbírkách muzea.Exponát měsíce
EXPONÁT MĚSÍCE - květen

Tabulka o vybírání mostního mýta přes řeku Dyji v Dačicích z roku 1570

Dřevěná tabulka se stříškou dokládá existenci mostu a vybírání poplatku za jeho přejezd. Obsahuje tento nápis:

LÉTA 1570 OD MOSTU MĚSTA DAČIC. KDO CHCE PŘES NĚJ POTAHEM A NÁKLADEM JETI, MÁ DÁTI NA OPRAVU MOSTU 1 KREJCAR, OD PŮL VOZU ANEB SANÍ PŮL KREJCARU. KDO BY PAK MIMO MOST DOLE JEL, NENÍ POVIN OD MOSTU NIC DÁTI.
KDO BY PAK TAKOVOU POVINNOST NEDAL, BUDE POKUTOVÁN. PRO LEPŠÍ TOHO JISTOTU PEČEŤ MĚSTSKÚ JSME PŘITISKNOUT DALI. ACTUM UT SUPRA.
PURKMISTR MĚSTA DAČIC.KALENDÁŘ AKCÍ 2018:

Do 31. ledna
Dráteníkův rok aneb kouzla z drátků
Výstava prací členů cechu Českomoravských dráteníků

4. února
XII. Masopustní průvod městem
začátek ve 14 hod.

18. 3. – 15. 4.
Jaro ťuká na dveře. Výstava, která potěší
Práce dětí i dospělých z Dačic a okolí

18. 3. – 10. 6.
Malé kalendárium osobností
Připomínka výročí významných osobností regionu
Výstavní chodba muzea

25. 3.
XII. Velikonoční jarmark
od 10 do 16 hod.

21. 4. – 20. 5.
Italští uprchlíci u nás
Italsko-česká výstava k 100. výročí ukončení I. světové války

20. 5.
Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí

24. 5. – 10. 6.
Barevná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oddělení ZUŠ Dačice

16. 6.
XIII. Dačická muzejní noc

16. 6. – 2. 9.
Ten sbírá to a my zas tohle. O muzeu i v muzeu hravě a zábavně
Výstava k 125. výročí založení muzea v Dačicích

16. 6. – 2. 9.
Fotohádanky Jiřího Nováka
Výstavní chodba muzea

8. – 9. 9.
Dny evropského dědictví
Volný vstup do muzea

8. 9. – 14. 10.
Pavel Bezděčka – imaginace
Výstava obrazů – počítačová malba

21. 10. – 25. 11.
Co přineslo jedno století?
Výstava dobových fotografií Dačic. K 100. výročí vzniku Československé republiky

2. 12.
XII. Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu

2. – 30. 12.
Jednou v roce na Vánoce
Tradiční vánoční výstava

9. 12.
XIII. Vánoční jarmark
od 10 do 16 hod.