Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského

obrázek - Grafické listy Maxe Švabinského

Zvláštní místo ve sbírkách galerie zaujímá poměrně rozsáhlý soubor grafických listů Maxe Švabinského (17.9.1873-10.2.1962), významného českého malíře a grafika, který byl za své zásluhy o české malířství poctěn v roce 1943 čestným občanstvím města Dačic. Reprodukce diplomu je vystavena. Výtvarná síň zahrnuje dva sály a představuje více než padesát grafických listů od nejstaršího období jeho tvorby – např. portrét Svatopluka Čecha (litografie z r. 1900), krásné lepty a suché jehly z let 1907-13, rozměrné dřevoryty : Zlatý večer, Jan Křtitel, Básník a múza nebo velké lepty: Velký letní den, Velká letní noc. Nejmladší vystavené grafiky pocházejí z roku 1961, z konce Švabinského tvůrčího období. Tématicky zachycují grafiky různé motivy – z přírody, krásu ženy – akty, autoportréty, motivy náboženské, portréty významných českých osobností (Švabinský je znám zachycením celé řady osobností – od Josefa Mánesa, T.G. Masaryka, A. Jiráska, J. Jungmanna, A. Dvořáka, A. Slavíčka, F. X. Šaldy až po K. Čapka, F. Halase a další.) Jeho portrétní dílo je často nazýváno jako „Švabinského český slavín“. Zajímavou a pro návštěvníky velmi poutavou částí expozice jsou i ukázky známek a bankovek, které Švabinský navrhoval.

Vedle památníku M. Švabinského v Muzeu Kroměřížska – v jeho rodném městě – má tak stálou expozici jeho grafických děl Městské muzeum a galerie v Dačicích.

Max Švabinský (17. 9. 1873 – 10. 2. 1962)

Malíř a grafik, který obohatil naši kulturu o rozsáhlé dílo, které vycházelo z tradice národního realistického výtvarného umění. Švabinský studoval na pražské akademii výtvarných umění. Později zde působil jako profesor. A vychoval celou řadu nových malířů a grafiků. Základem jeho tvorby byla kresba, která se mu stala východiskem grafických prací a realisticky pojaté podobizny. Je znám zachycením celé řady významných osobností /J. Mánes, T. G. Masaryk, A. Jirásek, J. Jungmann, A. Slavíček, A. Dvořák, F. X. Šalda, K. Čapek, .../ Jeho portrétní dílo je často nazýváno jako „Švabinského český Slavín.“ Portréty politických a kulturních osobností uplatnil zároveň v oblasti užité grafiky - ve své známkové tvorbě a v návrzích bankovek. Početná krajinářská kresba a grafika se vyznačuje impresionisticky laděnou přírodní lyrikou, obdiv k přírodě výrazně prolíná celým jeho dílem. Z malířského díla je nejvýznamnější raná tvorba, kterou se podílel na podobě české secese – obraz „Chudý kraj“ a monumentální návrhy oken pro chrám sv. Víta. Významná a zakladatelská je jeho činnost především v oboru grafiky /dřevoryty „Rajská sonáta“/, o jejíž rozvoj se zasloužil i na grafické speciálce AVU. V roce 1945 byl jmenován národním umělcem.