publikace

obrázek - Dějiny Dačic
Městské muzeum a galerie se podílelo na vydání mnoha publikací.

K nejvýznamnějším patří I. - VIII. díl Dačického vlastivědného sborníku a kniha Dějiny Dačic.Dodatky a opravy k prvnímu vydání Dějin Dačic

Vyšly Dodatky a opravy
k prvnímu vydání Dějin Dačic


Městské muzeum a galerie Dačice vydalo na konci listopadu 2016 druhé vydání knihy Dějiny Dačic.

Zároveň s přípravou druhého vydání Dějin Dačic jsme mysleli i na majitele prvního vydání. Ti si nyní mohou pouze dokoupit Dodatky a opravy k prvnímu vydání Dějin Dačic (z roku 2002) a budou mít opět veškeré nové informace k dispozici.

Dodatky vyšly v polovině ledna 2017 a jsou k dostání u nás v muzeu, na dačickém informačním středisku a v obou dačických knihkupectvích za sympatickou cenu 50,- Kč.

Čtenáři zde najdou doplňky a opravy k prvnímu vydání dějin, dále kompletní kapitolu XV. – Kroniku, dotaženou až do konce roku 2015, nové rejstříky a doplněné přílohy. Číslování navazuje na původní vydání.


Také vydání Dodatků podpořilo finančně město Dačice.Vyšly Dějiny Dačic

Vážení čtenáři,
na trhu je druhé vydání Dějin Dačic. Knihu vydalo Městské muzeum a galerie Dačice s plnou finanční podporou města Dačice.

První vydání vyšlo v závěru roku 2002 a bylo vyvrcholením snahy autorů o celkové zpracování dějin města, které dosud scházelo.
Kniha byla tehdy vydána nákladem 1 200 výtisků. Již v roce 2008 jsme doprodávali v městském muzeu poslední kousky knihy.
Mezitím byla vydána řada dalších příspěvků věnovaných Dačicím a jednotlivým tématům z historie, především v Dačickém vlastivědném sborníku (čísla I. – VIII.) a případně v Dačickém albu dobových fotografií I. a II. V roce 2005 vyšla i rozsáhlá Vlastivěda moravská, Dačicko, Slavonicko, Telčsko...

Dějiny Dačic jsou k dostání v muzeu, na městském Infocentru a v knihkupectví Ladislava Hejla v Dačicích a Jemnici. Cena 350,- Kč. Dějiny DačicZ Aschaffenburgu do Dačic

Vyšlo Čtení z korespondence Dalbergů

V roce 1809 zemřel Karel Maxmilián hrabě Ostein, majitel dačického panství, poslední svého rodu. Jeho dědicem se stal synovec Friedrich svob. pán Dalberg, příslušník starého porýnského rodu. Dříve než stačil v Dačicích uskutečnit své záměry, vypukla válka proti napoleonské Francii, ve které byl Friedrich jako schwarzenberský hulán zraněn a na následky válečných útrap na podzim 1814 zemřel. Dědictví převzal jeho bratr Karel, který učinil z Dačic svou rezidenci ‒ nechal přestavět zámek, založit park a hospodaření velkostatku pozvedl na vysokou úroveň. Oba bratři vedli s matkou, která zůstala v Aschaffenburgu a v českých zemích za svými syny nikdy nebyla, čilou korespondenci, která se uchovala v Moravském zemském archivu v Brně.
Letos v létě vyšla v Německu komentovaná edice tohoto souboru téměř 500 dopisů, kterou připravila PhDr. Jana Bisová, bývalá kastelánka dačického zámku a předsedkyně zdejšího Spolku přátel muzea.
Nyní vychází v Dačicích výběr z těchto dopisů v českém překladu, který dává čtenářům nahlédnout do všedního i svátečního života pisatelů, jejich starostí, smýšlení i činů.

Kniha Z Aschaffenburgu do Dačic - Čtení z korespondence Dalbergů (1809-1823), kterou vydává Spolek přátel muzea v Dačicích s finanční podporou města, bude v prodeji od 27. října v dačickém muzeu a dále v knihkupectvích a v informačním středisku.

Spolu s německým vydáním bude nová kniha představena na autogramiádě spojené se čtením vybraných ukázek z dopisů na muzejním čtvrtku 27. října 2016 v 17:30 hodin.Vyšlo VIII. číslo Dačického vlastivědného sborníku

Dačický vlastivědný sborník VIII. Spolek přátel muzea v Dačicích vydává v pravidených dvouletých intervalech vlastivědný sborník, kterým se snaží zaplňovat bílá místa v poznání našeho města a kraje. V roce 2015 vychází již jeho 8. číslo, opět s významnou finanční podporou města Dačic.

S některými autory se čtenář setká opakovaně.
Pan Miroslav Pelikán, dačický rodák, tentokrát zavzpomínal na svá sokolská léta, která dokumentuje zajímavými fotografiemi.
Na dokumentaci dačických zvonů navazuje další práce manželů Vavruškových, kteří fotografují také zvony v širokém okolí. Výsledkem bude katalog dochovaných i nedochovaných zvonů – v tomto čísle je uveřejněna první část, obce v abecedním pořadí od písmene B po M, tedy od Bílkova po Myslůvku.
Také Marián Bocán pokračoval v průzkumu technických památek a zaměřil se tentokrát na Frelův mlýn na Dyji. Paní Monika Vágnerová doplnila jeho téma informací o vodních knihách, kde byly zapsány mlýny a další provozy, nakládající s vodou z rybníků a vodních toků.
Doc. Bohumír Smutný přispěl článkem o dačické továrně na likéry, který doplňuje obraz hospodářských dějin města.

Nezapomínáme na významné osobnosti se vztahem k Dačicím...

Dačické album II.

Dobové fotografie a pohlednice
Právě vychází další kniha o Dačicích. Městské muzeum a galerie Dačice vydalo druhý díl dobových fotografií a pohlednic pod názvem „Dačické album II“.
Navazuje na Dačické album I., které vyšlo v roce 2008. Kniha o formátu A4 v pevných deskách, o rozsahu 170 stran přináší na 450 černobílých a tónovaných fotografií a osmistránkovou barevnou přílohu. Je členěna na 18 základních kapitol, které jednak vycházejí z jednotlivých částí města – náměstí, ulic, ale obsahuje i část věnovanou průmyslu a službám.
Zachycuje období od čtyřicátých do osmdesátých let minulého století. Poslední kapitola je nazvána „Jak šel čas“ a přináší pohled na zajímavé momenty v životě města, významné návštěvy, oslavy svátků, výročí, společenské, kulturní či sportovní akce ve výše uvedeném období.

Knihu lze zakoupit přímo v muzeu, dále na informačním středisku města, v Knihkupectví L. Hejla a v Knihkupectví F. Procházky v Dačicích.Po stopách kostky cukru v Dačicích
(o jednom světovém prvenství)

Po stopách kostky cukru v Dačicích (o jednom světovém prvenství)


Městské muzeum a galerie Dačice vydalo ke 170. výročí udělení privilegia na výrobu kostkového cukru v Dačicích knihu doc. Bohumíra Smutného: Po stopách kostky cukru v Dačicích (o jednom světovém prvenství).

Druhé upravené a rozšířené vydání knihy přináší veškeré dostupné informace o tom, jak to bylo s cukrovarem v Kostelním Vydří, s dačickou rafinérii cukru či s vynálezem a samotnou výrobou kostky cukru v Dačicích.

Kniha je doplněna černobílými i barevnými obrázky.

K dostání je u nás v muzeu, v Knihkupectví Ladislava Hejla v Dačicích a Jemnici a na městském informačním středisku za cenu 120,- Kč.