Pfaffenschlag

Mgr. Pavel Macků: život ve středověké vsi
Přednáška s fotoprojekcí

Muzejní čtvrtek 13. února 2020 v 17:30 hodin

Výstavní sál v I. patře muzea

Pfaffenschlag - život ve středověké vsi