Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj