Městské muzeum a galerie

Havlíčkovo náměstí 85, 388 01 – Dačice I

Telefon: +420 384 422 493

Mobil: +420 722 012 146

E-mail: muzeum@muzeumdacice.cz

ID DS: n37fr4y
IČO: 00365777
Č.ú.: 0601866379/0800

Mgr. Martin Rychlík
ředitel muzea

rychlik@muzeumdacice.cz

Hana Beníčková
ekonomka

benickova@muzeumdacice.cz

Mgr. Kateřina Hejlová
galeristka, kurátorka

hejlova@muzeumdacice.cz

Bc. Markéta Hojková
průvodkyně – edukátorka

hojkova@muzeumdacice.cz

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj