Městské muzeum a galerie

Havlíčkovo náměstí 85, 380 01 – Dačice I

Telefon: +420 384 422 493

Mobil: +420 722 012 146

Mobil edukátorky a kurátorky: +420 730 118 140

E-mail: muzeum@muzeumdacice.cz

ID DS: n37fr4y
IČO: 00365777
Č.ú.: 0601866379/0800

Martin Rychlík
ředitel muzea

Hana Beníčková
ekonomka

Kateřina Bílá (na mateřské)
galeristka, kurátorka

Markéta Rychlíková
průvodkyně – edukátorka, (prozatímní kurátorka) rychlikova@muzeumdacice.cz

Martin Lebr
průvodce, dokumentátor

Barbora Kallová
kurátorka, grafička

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj