Výroba první kostky cukru na světě

Město Dačice se může pyšnit jedním světovým unikátem – právě zde byla roku 1841 vynalezena první kostka cukru na světě. Tradice výroby cukru byla na Dačicku založena již roku 1829, kdy vznikl v nedalekém Kostelním Vydří první řepný cukrovar na Moravě. Roku 1833 se zpracování cukru přeneslo do Dačic, kde přímo v centru města, na Palackého náměstí, vznikla rafinerie cukru. Na jaře roku 1840 dostala rafinerie nového ředitele – Jakuba Kryštofa Rada. Ten sem i se svou manželkou Julianou přišel z Vídně a byl to právě on, kdo stál za největší slávou výroby cukru v Dačicích.

Pod jeho vedením došlo k rozšíření výrobních prostor a pořízení nových strojů. Dačickým cukrem se sladilo na jihozápadní Moravě, v jižních a východních Čechách a také v rakouském pohraničí či přímo ve Vídni. K lepšímu využití některých výrobků rafinerie zřídil Rad v Dačicích výrobnu cukrovinek, kterou vedla jeho žena Juliana. Tyto sladkosti, jako např. bonbony, perníky nebo čokoláda, byly žádanou pochoutkou v mnoha místech tehdejšího Rakouska-Uherska. Juliana Radová měla údajně stát také za vznikem první kostky cukru. Když se totiž jednoho srpnového dne roku 1841 zranila při sekání cukrové homole, pobídla svého muže, aby začal cukr vyrábět v praktičtějším tvaru. Již na podzim téhož roku spatřily světlo světa první kostky cukru a roku 1843 bylo Radovi uděleno privilegium na jejich výrobu. Více informací ke vzniku kostkového cukru se dozvíte v naší stálé expozici věnované cukrovarnictví na Dačicku.

Historie města

Expozice o historii města vás seznámí jak s nejstarší historií Dačic a nejbližšího okolí, tak i s tou poměrně nedávnou. K nejzajímavějším exponátům patří archeologické nálezy mincí a nástrojů, předměty vážící se k řemeslnickým cechům či tvorba významných dačických umělců. Samostatnou kapitolu v historii města představuje 20. století a jeho významné osobnosti, především pak dačický hudební skladatel Vladimír Fuka.

Dva šátečky, Budvarka, Slavonická polka… Tyto a další písničky pocházejí z pera tohoto nezapomenutelného hudebního skladatele. Jeho celoživotní tvorba, o které se více dozvíte v expozici věnované tomuto hudebnímu mistrovi, zahrnuje více než sto lidových písní, operety i scénickou hudbu, orchestrální skladby, znělky a další hudební kousky.

Národopis Dačicka

O životě našich předků na venkově, konkrétně na Horácku, vypráví expozice Národopis Dačicka. Vystavené předměty odkazují na nejrůznější tradice a zvyky a za zmínku stojí také ukázka typického horáckého kroje. Návštěvník se zde seznámí s tradicí výroby perníku v našem regionu nebo si prohlédne nástroje na zpracování lnu a vlny.

Za zmínku pak stojí také malovaný lidový nábytek, předměty na výrobu a uchovávání potravin nebo zemědělské nářadí. Velká pozornost je věnována také tzv. „svatebnímu praporci“ – lidové výšivce, která měla velkou tradici na Třešťsku, Telčsku a Dačicku.

Navštivte nás

Kontakt

Městské muzeum a galerie

Havlíčkovo náměstí 85
380 01 Dačice I

IČ: 00365777
Č.ú.: 0601866379/0800

Otevírací doba

únor, březen
úterý – pátek 9 – 12 13 – 16

duben, květen, září, říjen
úterý – neděle 9 – 12 13 – 16

červen – srpen
úterý – neděle 9 – 12 13 – 17

listopad, prosinec
úterý – pátek 9 – 12 13 – 16
neděle 13 – 16

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj