Ostatní publikace

Domů/O muzeu/Publikace/Ostatní publikace
Ostatní publikace2020-11-30T14:45:09+01:00
1810, 2023

Pod tíhou I. světové války – Jihozápadní Morava

Kniha mapuje dobu první světové války v oblasti jihozápadní Moravy. Zaměřuje se především na život ve vesnicích, ale zároveň si všímá i dopadů války na život na maloměstě. Události se týkají v první řadě Malého Pěčína, jedné z [...]

1710, 2023

Dačice včera a dnes

Kniha fotograficky a textově mapuje a porovnává Dačice historické s těmi současnými. Byla vydána v roce 2023 k příležitosti 840. výročí první písemné zmínky o tomto městě. Fotografie obsažené v publikaci reflektují podobu města od konce 19. století [...]

408, 2022

Srdnatý věžník

Knihu pověstí z Dačicka napsal Vítězslav Jindra a ilustrace přidala Jana Kratková. Publikace obsahuje 65 pověstí a příběhů z regionu Dačicka. Dočtete se zde mimo jiné o tom, jak místní loupežník Grázl vytrestal starou bábu za její řeči, [...]

804, 2021

Židé na Dačicku a Slavonicku (e-kniha)

Publikace se věnuje historii židovského etnika jihozápadní Moravy. Konkrétně se zabývá obdobím mezi lety 1670 - 1948 a zpracovává historii Židů v bývalých soudních okresech Dačice a Slavonice. Napsal PhDr. Michal Stehlík. Vydalo Městské muzeum a galerie v [...]

2403, 2021

Jít životem a sloužit

Tato drobná publikace se zabývá osobností a životem P. Eduarda Rozmahela. Tento muž, který po dlouhých 49 let vykonával duchovní službu v Dačicích, zároveň významně zasáhl do dějin města i regionu jihozápadní Moravy jak v oblasti politiky, tak [...]

2403, 2021

Dějiny Dolních Němčic

Kniha byla vydána u příležitosti 650. výročí od první písemné zmínky o obci Dolní Němčice. Snahou autora, rodáka z Dolních Němčic, bylo shrnout dějinný vývoj obce do samostatné publikace. Kniha je rozdělena do několika samostatných oddílů, které se [...]

2403, 2021

Dějiny Malého Pěčína

Publikace seznamuje čtenáře s historií i současností obce Malý Pěčín. Jedná se o místní část města Dačice, která se však v minulosti vyznačovala bohatým kulturním a společenským životem, což dokládá nejen výčet aktivních spolků a popis tamějších tradic [...]

2403, 2021

Až zabučí

(bylo nebylo v dějinách Budče) Na hranici Jihočeského kraje a Vysočiny se nachází na první pohled obyčejná obec Budeč. To, že se jedná o místo s velice starou a bohatou historií dokládá mimo jiné i publikace Až [...]

2403, 2021

Veršovánky

pro kluky a holčičky do školy a školičky Publikace obsahuje básničky, pohádky, ukolébavky a jiné veršovánky, které během svého bohatého pedagogického působení v dačické mateřské škole vymyslela a v praxi vyzkoušela autorka knihy. Otištěná tvorba se vyznačuje [...]

2303, 2021

Naučné stezky – Jižní Čechy a Šumava

Autor Josef Bílek. Vydal Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku v roce 2007. Přehledný průvodce po 125 naučných stezkách Jižních Čech a Šumavy doplněný o přehledné mapky a fotografie. Součástí publikace jsou také trasy na Pelhřimovsku a Klatovsku, [...]

2303, 2021

František Bílkovský

(k osmdesátým narozeninám umělce) Napsal Dr. Bohuslav Vašek. Odpovědná redaktorka Marie Kučerová. Vydalo Městské muzeum a galerie Dačice v roce 1989. Publikace představuje čtenáři osobnost a dílo významného malíře a grafika Františka Bílkovského, který ve svém díle [...]

2303, 2021

O grafice

Vydalo Městské muzeum a galerie Dačice v roce 2000. Za použití uvedené literatury text sestavil Jan Dočekal. Reprodukce vybrala Marie Kučerová. Publikace seznamuje čtenáře s pojmem grafika i jednotlivými grafickými technikami. Text doplňuje obrazová příloha, která byla sestavena [...]

2303, 2021

O Maxi Švabinském

Ke stálé expozici výběru z jeho grafické sbírky v Městském muzeu a galerii vydalo Městské muzeum a galerie v Dačicích v roce 2000. Napsal Jan Dočekal. Reprodukce obrazů M. Švabinského vybrala Marie Kučerová. Cena 79 Kč [...]

1803, 2021

Klipy klap

Humor a kouzla v pohádkách a pověstech západní Moravy Výběr z pohádek a pověstí, které během svého života zaznamenal moravský národní buditel a vlastenec, novinář a sběratel lidové tvorby Matěj Mikšíček. Kniha je rozdělena do tří oddílů. [...]

1803, 2021

Poslouchej, v dálce už píská lokálka

Kreslířovy tipy na výlety 3 Napsal a nakreslil Jiří Albrecht. Vydalo nakladatelství JARMARK v roce 2015. Vydání první. Kniha obsahuje vyprávění o rozmanitých koutech jihozápadní Moravy. Mimo oblasti Dačicka, Telčska, Třešťska a Slavonicka je v ní několik [...]

1803, 2021

Obrázky z jihozápadní Moravy

Kreslířovy tipy na výlety 2 Napsal a nakreslil Jiří Albrecht. Vydalo nakladatelství JARMARK v roce 2007. Vydání první. Kniha popisuje památky stavitelské, historické i přírodní krásy Dačic a dvaceti okolních obcí. Cena 340 Kč [...]

1803, 2021

Slavonické dvacáté století

Napsal Michal Stehlík. Vydalo Občanské sdružení Krasohled Dačice v roce 2009 s podporou Městského kulturního střediska Slavonice v nakladatelství JARMARK. Kniha obsahuje popis historie Slavonic od počátku 20. stol. do roku 1960: období 1900-1918 a první světová válka [...]

3011, 2020

Divous Horác

Povídačky o čertech, hastrmanech, divoženkách a jiných divousích. Barevnými i černobílými ilustracemi knihu vyzdobila Iveta Bartheldyová. Kniha obsahuje 67 pověstí a příběhů z Dačicka, Slavonicka, Studenska, Telčska i Jemnicka, tedy z jižní části Českomoravské vrchoviny - Horácka. Proto [...]

2711, 2020

Dačické album I a II

Dačické album I - Dačice v dobové fotografii a pohlednicích Marie Kučerová Výběr nejzajímavějších dobových pohlednic města z počátku 20. století. Doplněno mapou města Dačice z roku 1895 a plastickou mapou bývalého politického okresu dačického. Knihu lze zakoupit [...]

2710, 2020

Po stopách kostky cukru v Dačicích

Městské muzeum a galerie Dačice vydalo ke 170. výročí udělení privilegia na výrobu kostkového cukru v Dačicích knihu doc. Bohumíra Smutného: Po stopách kostky cukru v Dačicích (o jednom světovém prvenství). Druhé upravené a rozšířené vydání knihy přináší [...]

1110, 2020

Dodatky a opravy k prvnímu vydání Dějin Dačic

Městské muzeum a galerie Dačice vydalo na konci listopadu 2016 druhé vydání knihy Dějiny Dačic. Zároveň s přípravou druhého vydání Dějin Dačic jsme mysleli i na majitele prvního vydání. Ti si nyní mohou pouze dokoupit Dodatky a opravy [...]

710, 2020

Dějiny Dačic

Vážení čtenáři, na trhu je druhé vydání Dějin Dačic. Knihu vydalo Městské muzeum a galerie Dačice s plnou finanční podporou města Dačice. První vydání vyšlo v závěru roku 2002 a bylo vyvrcholením snahy autorů o celkové zpracování dějin [...]

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj
Go to Top