Informace pro badatele

Badatelských služeb muzea a služeb odborné knihovny je možné využít od úterý do pátku, a to v pracovní době od 9:00 do 16:00 hodin, vždy po domluvě s příslušným odborným pracovníkem.

Muzeum se při poskytování badatelských a knihovních služeb řídí Badatelským řádem MMaG Dačice a Knihovním řádem Knihovny MMaG Dačice, se kterým je každý badatel povinen se seznámit a řídit se jím. Sbírkové fondy muzea a odbornou literaturu lze předložit ke studiu po předchozí domluvě s příslušným pracovníkem muzea.

Na badatelské dotazy odpovídáme též písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu, pokud tyto dotazy nenarušují jiné pracovní povinnosti a pracovní úkoly odborných pracovníků. Rešeršní služby nad rámec běžných dotazů jsou zpoplatněny hodinovou mzdou odborných pracovníků.

Kontakt

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj