Populárně-naučné články

Naše muzeum uchovává velké množství exponátů, které má veřejnost možnost vidět jen při výjimečných příležitostech, jako jsou např. výstavy. Proto se snažíme tyto cenné předměty, dokumentující každodenní život našich předků, prezentovat veřejnosti pomocí odborných článků.

Zároveň zde věnujeme pozornost také zajímavým archeologickým lokalitám v okolí či významným osobnostem našeho regionu.

Tyto články jsou zde volně ke stažení.

Ostatní články

Výroční zprávy

Projekt byl realizován s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci programu Podpora muzeí a galerií 2020.

Jihočeský kraj