V roce 1809 zemřel Karel Maxmilián hrabě Ostein, majitel dačického panství, poslední svého rodu. Jeho dědicem se stal synovec Friedrich svob. pán Dalberg, příslušník starého porýnského rodu. Dříve než stačil v Dačicích uskutečnit své záměry, vypukla válka proti napoleonské Francii, ve které byl Friedrich jako schwarzenberský hulán zraněn a na následky válečných útrap na podzim 1814 zemřel. Dědictví převzal jeho bratr Karel, který učinil z Dačic svou rezidenci ‒ nechal přestavět zámek, založit park a hospodaření velkostatku pozvedl na vysokou úroveň. Oba bratři vedli s matkou, která zůstala v Aschaffenburgu a v českých zemích za svými syny nikdy nebyla, čilou korespondenci, která se uchovala v Moravském zemském archivu v Brně.

V roce 2016 vyšla v Německu komentovaná edice tohoto souboru téměř 500 dopisů, kterou připravila PhDr. Jana Bisová, bývalá kastelánka dačického zámku a předsedkyně zdejšího Spolku přátel muzea.

Nedlouho poté byl připraven k vydání výběr z těchto dopisů v českém překladu, který dává čtenářům nahlédnout do všedního i svátečního života pisatelů, jejich starostí, smýšlení i činů.

Kniha Z Aschaffenburgu do Dačic – Čtení z korespondence Dalbergů (1809-1823), kterou vydal Spolek přátel muzea v Dačicích s finanční podporou města, je v prodeji v dačickém muzeu a dále v knihkupectvích a v informačním středisku.

Cena: 169 Kč

Objednávkový formulář

V případě zájmu neváhejte vyplnit objednávkový formulář a my se Vám ozveme.

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů