Tak jako každý rok se Městské muzeum a galerie Dačice přihlásilo do dotačního programu Jihočeského kraje s názvem Podpora muzeí a galerií 2022. Tradičně žádáme v sekci „Propagace“ a „Úpravy v expozicích“.

V sekci „Propagace“ jsme letošní rok požádali o finanční prostředky na pořízení 8 kusů propagačních roll up bannerů, a to 4 kusů čistě sloužících k propagaci instituce na hostujících přednáškách, venkovních akcích, konferencích, edukačních aktivitách a 4 kusů, které nejen presentují instituci, ale rovněž přináší základní informace pro návštěvníky a seznamují je se zajímavostmi našeho muzea. Návštěvníci se zde dozvědí fakta o vynálezu kostkového cukru, kapli Nanebevzetí Panny Marie, Dačickém graduálu a sbírce grafik Maxe Švabinského. Na tento projekt nám Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 15 000 Kč.

V sekci „Úpravy v expozicích“ jsme se, vzhledem k aktuální situaci energetické krize, která zajisté bude smutným tématem i v období následujícím, rozhodli pro investici do úspornějšího způsobu vytápění. Jediným možným zdrojem vytápění prostor muzea je elektrická energie, snažíme se proto hledat úsporná řešení. Naše žádost byla opět úspěšná a díky finanční podpoře od Jihočeského kraje ve výši 50 000 Kč jsme se mohli pustit do realizace projektu výměny 6 kusů akumulačních kamen ve výstavních prostorách a v expozici 1. kostky cukru na světě. Stará kamna, vzhledem ke svému stáří odhadovanému na více než 40 let, byla nahrazena ekonomicky úspornějším a výhřevnějším moderním modelem. Věříme, že se nám tato investice do budoucna brzy vrátí. I přes veškerá opatření doufáme v mírnou krátkou zimu.

Jménem Městského muzea a galerie Dačice děkujeme Jihočeskému kraji za finanční dotaci v projektu Podpora muzeí a galerií 2022 v celkové výši 65 000 Kč. Velice si této podpory vážíme.

Martin Rychlík