Zveme vás na mimořádnou výstavu Novobystřicko ve stínu 2. světové války, kterou bude možné zhlédnout v zámecké kapli v I. patře muzea. Putovní výstava navazuje na přednášky archeologa Tomáše Pancíře, se kterým se naši návštěvníci měli možnost seznámit během Muzejních čtvrtků. Výstava bude v našem muzeu k vidění až do 30. září 2022.