Obsah:

ČLÁNKY A STUDIE

Michal Stehlík: Historie židovské komunity v Dačicích (1585/1848/1942)

Jana Bisová: Státní zámek v Dačicích – průvodce stavebním vývojem a jeho současný stav

Michal Boubín: Několik poznámek k historii karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří a jeho staré knihovny

Bohumír Smutný: Matěj Jiří Kapeta, dačický primátor a soukenický podnikatel ve světle svého testamentu z roku 1671

Martina Stránská: Školství v Dačicích v letech 1900-1949

MATERIÁLY

Jana Bisová, Jan Bistřický, Marie Kučerová, Bohumír Smutný, Michal Stehlík: Vybrané prameny a literatura k dějinám Dačic (první ucelený přehled)

Vydal Spolek přátel muzea v Dačicích a MMaG Dačice. Dačice 2001, 104 s.

Vyprodáno, připravujeme dotisk