Srdečně zveme na výstavu Pavla Tomana a Pavla Bezděčky Transmutace.
„Zde vystavenou kolekci fotografií autor (Pavel Bezděčka) původně nazval „Kouzlo koroze“, ovšem tento název nyní, ve spojení s líbeznými dřevěnými sochami Pavla Tomana, není akceptovatelný. Proto Bezděčka zvolil jiný název společné výstavy, a sice „Transmutace“. Nalistujete-li toto heslo ve slovnících či na wikipedii, dozvíte se, že transmutace je pojem užívaný v současnosti genetickými inženýry. Ovšem původně tento pojem užívali alchymisté ve středověku, zejména pak v úžasném období vlády Rudolfa II. Habsburského (1552–1612), císaře římského, krále českého, uherského a chorvatského. Alchymisté se tenkrát snažili z obyčejných kovů vytvořit kovy cenné, zejména zlato. Tento proces nazývali transmutace.
Pavel Bezděčka i Pavel Toman však posunuli transmutaci jiným směrem. Toman z mrtvých kmenů vytváří úžasná živá umělecká díla a Bezděčka z opomíjených zbytků zkorodovaných kovů, dřev a laků vytváří zajímavé fotoobrazy. Oba dva tak přetvářejí obyčejné matérie na hodnotné objekty, které zasluhují pozornosti.“
Výstava bude k vidění od pátku 2. 7. v Galerijní chodbě Starého zámku.